• Milieu: een zaak voor, door...
    Sam, lid raad van bestuur GMF
    ...en met iedereen.

Afval

Afval
Gents MilieuFront diende vandaag opnieuw klacht in bij de dienst Milieutoezicht ...
Afval
Gents MilieuFront sloot zich begin 2018 aan bij de Statiegeldalliantie.  De Statiegeldallianti...
Afval
Op zaterdag 16 december 2017 organiseerde het GMF samen met Zero Waste Vlaanderen een Zero Waste Cit...
Afval
Met de actie stellen de actievoerders van de milieuorganisaties Recycling Netwerk Benelux en Gents M...
Afval
De voorbije maanden verspreidde GMF smet de hulp van tientallen vrijwilligers maar liefst 40.000 ant...
Afval
Gents MilieuFront (GMF) heeft vandaag klacht ingediend bij de dienst Milieutoezicht van de stad Gent...
Afval
Gents MilieuFront verspreidt zaterdag 17 december 40.000 anti-reclamestickers. “Een dertigtal vrij...
Afval
Overal ter wereld hebben ouders op zaterdagochtend 18 april meegedaan aan de Great Cloth Diaper Chan...

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX