• Wij zijn GMF
    Kerstin, vrijwilliger activiteitenwerkgroep
    Samen sterk voor een duurzame toekomst!

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening
Gantoise wil op de site ‘Halfweg’ aan de Noorderlaan in Gent sportterreinen ...
Ruimtelijke ordening
Gents MilieuFront diende bezwaar in tegen de vergunningsaanvraag van 'Hof Ter Walle', Prinsenhofplei...
Ruimtelijke ordening
Op 9 mei 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen de stedenbouwkundige vergunning vo...
Ruimtelijke ordening
Paska Investment BVBA diende recent een aanvraag voor een omgevingsvergunning in voor de bouw van 6 ...
Ruimtelijke ordening
Verontwaardiging om de niet-aflatende teloorgang van de open ruimte: het is een emotie die als een r...
Ruimtelijke ordening
De stadsrand, dat gebied dat tegen de stad aanschurkt, maar je bezwaarlijk kan omschrijven als stede...
Ruimtelijke ordening
Alinso NV vraagt een omgevingsvergunning aan voor de realisatie van een nieuw hoofdkwartier en Polyt...
Ruimtelijke ordening
Bostoen wil bouwen aan een nieuwbouw appartementsgebouw met 33 eenheden en een parkeerkelder in Apos...

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX