• Wij zijn GMF
    Marlies, vrijwilliger Frontaal
    Gentenaars inspireren om duurzamer te leven? Ik doe mee!

Circulatieplan buiten de R40

maandag 11 december 2017 - 14u16

De stad Gent heeft tijdens de legislatuur 2012-2018 met het mobiliteitsplan een stap gezet naar een duurzamere stad, met een modal shift (vooral in het centrum) van autoverkeer naar meer voetgangers, fietsers en gebruikers van openbaar vervoer. Ook de andere dichtbevolkte wijken van Gent vragen om meer leefkwaliteit. Ook deze wijken moeten dus  autoluw en goed ontsloten worden voor fiets en openbaar vervoer.

Gents MilieuFront verwacht dat de stad Gent in alle wijken - ook in de 19de en 20ste eeuwse gordel - de circulatie en het gebruik van verschillende vervoersmodi opnieuw bekijkt in een participatief project met de bewoners. Zo breidt het bestaande circulatieplan uit.  In het vorige bestuursakkoord had de stad beloofd om wijkontwikkelingsplannen op te maken. Dat is niet gebeurd maar kan/kon een eerste opstap zijn.

 

Klik hier om terug te keren naar overzicht Speerpunten.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX