• Wij zijn GMF
    Bart, vrijwilliger activiteitenwerkgroep
    Grote acties of kleine daden, werken aan een leefbare stad is fun!

 Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 voerden we intensief campagne.

  • Het begon met de opmaak van een memorandum,

  • Daarna vroegen we alle partijen om een klimaatpact te ondertekenen en polsten we naar hun ambities,

  • We organiseerden een persconferentie om ons klimaatpact en ons memorandum bekend te maken, 

  • En na bekendmaking van het bestuursakkoord maakten we ook een evaluatie van het bestuursakkoord.

Jouw steun is belangrijk!

Steun ons en help zo mee onze campagnes en acties te realiseren

Vele handen dragen een steentje bij! 

GMF steunt als vereniging op de inzet van haar vrijwilligers

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX