• Wij zijn GMF
    Marlies, vrijwilliger Frontaal
    Gentenaars inspireren om duurzamer te leven? Ik doe mee!

FAQ actie red het water

vrijdag 10 juli 2020 - 14u05

GMF wil het grondwater dat uit bouwputten wordt opgepompt recupereren en er particuliere regenwaterputten mee vullen. Lees er alles over op onze website
Daarbij komen vele vragen. Hieronder vind je onze antwoorden. 

Waarom vragen jullie geld voor gratis water?

Die 30 euro die wij vragen, is geen vergoeding voor het water, maar om alle onkosten en de firma te betalen. Het water zelf is gratis, je betaalt enkel mee voor de organisatie- en leveringskosten om het water van de bron tot in jouw put te krijgen. 30 euro is een inschatting, gebaseerd op de kosten die een groep buren in Sint-Amandsberg voor een gelijkaardige actie heeft betaald.

Welke zijn die kosten precies?

Onder de organisatiekosten rekenen we de huur van een opvangvat (dat aan de bron blijft staan, huur per week) + de huur van een vrachtwagen met watervat + chauffeur (huur en loon per uur). 
Dat onze kost per deelnemer ongeveer gelijk is aan de prijs van drinkwater is dus eigenlijk een mooi toeval. We gaan met deze actie geen concurrentie aan met drinkwaterbedrijven.
Mensen moeten dit doen voor het milieu, niet om kosten uit te sparen :) 

Wanneer schieten jullie in actie?

Er zijn een aantal voorwaarden die moeten worden vervuld vooraleer GMF uitrukt. Er moet voldoende interesse zijn bij de inwoners van de wijk, er moet een goede bron in de buurt zijn, het water moet van goede kwaliteit zijn en het moet lang genoeg droog zijn (opdat de meeste regenwaterputten droog staan).

Hoeveel water mogen we verwachten bij deelname?

We vullen elke deelnemende regenwaterput, ongeacht het volume. Zoals gezegd rekenen we geen geld aan voor het water, dat is gratis. Jouw bijdrage dient louter om de operationele kosten van de bedelingsactie te kunnen betalen.

Kunnen jullie ook een tuinvijver, een gracht of andere zaken komen vullen?

Neen, we gaan ons concentreren op de regenwaterreservoirs van mensen die in de buurt van een bemalingsbron wonen. Volumes van particuliere waterreservoirs zijn gelijkaardig, beter beheersbaar en meer op maat van deze actie. Maar voor wie zelf aan de slag wil gaan: doen! Contacteer ons gerust, wij delen graag onze ervaringen, tips & tricks met jullie.

Betaal ik die 30 euro nu al of pas wanneer er geleverd wordt?

Pas als we beslissen om tot actie over te gaan. We nemen contact met je op als het juiste moment nadert. Dan kan je nog altijd beslissen om eventueel niet mee te doen (maar wij hopen natuurlijk van wel!).

We hebben geen idee hoeveel liter er in onze waterput kan. Ik vulde zomaar iets in op het formulier, is dat oké?

Dat is oké :)

Onze regenput ligt op 28 meter van de stoep. Geen probleem?

Geen probleem, normaal kunnen we met een brandweerslang zo’n 40 meter overbruggen.

Hoe zit het met de kwaliteit van het water? Wordt dat getest?

Voor we bemalingswater gaan ronddelen nemen we eerst een staal om het water aan een kwaliteitsonderzoek te onderwerpen. Deze test zal uitwijzen of het water geschikt is voor huishoudelijk gebruik. Het water dat wij zullen bedelen, zal dus getest zijn en moet hieraan voldoen.  

Wat is de definitie van een wijk? In welk stadsdeel woon ik precies?

In het inschrijvingsformulier schrijven we dat we de indeling zullen gebruiken in 25 wijken en deelgemeenten zoals Stad Gent die hanteert. Niet helemaal zeker in welke wijk jij precies woont? Check het via deze link.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX