• Wij zijn GMF

    Birgit, vrijwilliger activiteitenwerkgroep

    Ik wil meehelpen om van Gent een groene plek te maken waar stad en natuur samenkomen

Straatvinken 5e editie – Tel het verkeer in jouw straat!

19 mei 2022 om 17:00 // , ,

Info

Tel op donderdag 19 mei terug het verkeer in je buurt tussen 17u en 18u en doe zo mee aan Straatvinken!
Dat kan je zowel op een papieren formulier als via een speciale teltool. Op die manier help je mee met één van de grootste burgerwetenschapsprojecten in Vlaanderen, om na te gaan of het verkeer in onze straten daadwerkelijk evolueren naar een duurzame modal split.

Ik schrijf me in voor straatvinken.

Wat is Straatvinken?
Straatvinken is een samenwerking tussen de Ringland Academie, de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven.
Het Straatvinken burgerwetenschapsproject spruit voort uit de engagementen in het Toekomstverbond, het akkoord dat de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen sloten voor de mobiliteit en de leefbaarheid in de Antwerpse regio. De ondertekenaars van het Toekomstverbond verbonden zich in maart 2017 tot ambitieuze doelstellingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de drastische omslag naar een nieuwe mobiliteitsmix tegen 2030, een ‘modal split 50/50’. Dat betekent dat het aandeel autovervoer tegen dan afneemt van 70 procent nu tot maximaal 50 procent en het aandeel duurzame mobiliteit toeneemt van 30 procent tot minstens 50 procent.

Ook in het regeerakkoord 2019-2024 schuift de huidige Vlaamse regering ambitieuze doelstellingen naar voren voor de modal split. Voor heel Vlaanderen is het streefcijfer 40% duurzame vervoermiddelen. In de grootstedelijke vervoerregio’s (Antwerpen, Gent en de Vlaamse Rand rond Brussel) ligt die ambitie op 50%. Door jaarlijks het verkeer te tellen kunnen burgers nagaan of het verkeer in onze straten daadwerkelijk evolueert naar een duurzame modal split.

Vorige edities?
De resultaten van de vorige edities vind je hier.

Locatie

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X