• Wij zijn GMF
    Katrien, vrijwilliger activiteitenwerkgroep
    Het leuke is dat je 1 uur per jaar of elke week vrijwilliger kan zijn - GMF is zo flexibel als jij dat zelf wil

Gents MilieuFront (GMF) is een regionale milieuvereniging uit Gent die via positieve acties het leefmilieu en duurzame mobiliteit een duwtje in de rug wil geven. In 1997 startte GMF als een lokale vereniging die al snel uitbreidde naar een regionale vereniging. GMF is actief in een kerngebied dat bestaat uit Groot Gent, Destelbergen, Merelbeke en Evergem. Met MilieuAdviesWinkel, het servicepunt duurzaam bouwen en renoveren van GMF, zijn we actief in heel Oost-Vlaanderen.

Met GMF streven wij een duurzame samenleving na, die rekening houdt met de huidige behoeften zonder die van de toekomstige generaties in de weg te staan. Om dit te bereiken richt GMF zich in de eerste plaats tot de lokale overheden, de inwoners en het bedrijfsleven uit de regio.  

GMF als vereniging wordt gedragen door leden en vrijwilligers. Al onze leden krijgen driemaandelijks ons tijdschrift FrontaalLees meer over onze missie en over onze bestuurs- en secretariaatsploeg We hebben ook een stukje droge en minder droge historiek - al dan niet met beeld - voor jou. 

Gents MilieuFront is een door de Vlaamse Overheid erkende regionale milieuvereniging. Gents MilieuFront wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.
Gents MilieuFront is een door de stad Gent erkende verenging. Gents MilieuFront wordt gesubsidieerd door de stad Gent.

basislogo sponsoring 118 LOGO GENT CORPORATE CYAAN 150DPI WIT

Vele handen dragen een steentje bij! 

GMF steunt als vereniging op de inzet van haar vrijwilligers

Jouw steun is belangrijk!

Steun ons en help zo mee onze campagnes en acties te realiseren

 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX