• Wij zijn GMF
    Griet, vrijwilliger beleidswerkgroep
    Allemaal samen voor een duurzame toekomst!

Grond voor agro-ecologische landbouw - Landbouwgrond voor landgenoten

dinsdag 12 december 2017 - 09u39
De Landgenoten

Het hinterland van Gent moet - in kader van het korte keten denken - in staat zijn om een belangrijk deel van het voedsel te produceren. Bestaande landbouwgrond moet dus zoveel mogelijk stapsgewijs ingezet worden om de landbouw om te turnen naar lokale en biologische voedselproductie. Aflopende pachten worden daarom best vervangen door nieuwe pachten. Nieuwe pacht moet dan sociale en ecologische eisen hebben. Concreet willen we dat landbouwgebied in agrarische bestemming behouden blijft voor landbouw en ingezet wordt voor de lokale voedselstrategie. Daarnaast vraagt Gents Milieufront om 30% van de vrijkomende landbouwgronden (ook die buiten Gent) in eigendom van de stad / OCMW in erfpacht te geven aan biogrondfondsen zoals De Landgenoten.

 

Klik hier om terug te keren naar overzicht Speerpunten.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX