• Wij zijn GMF
    Griet, vrijwilliger beleidswerkgroep
    Allemaal samen voor een duurzame toekomst!

Kieswijzer Gents MilieuFront

De gemeenteraadsverkiezingen is hét moment om te peilen naar de duurzame ambities van de politieke partijen. Daarom schotelde Gents MilieuFront alle democratische politieke partijen 20 concrete stellingen en 5 ja/nee vragen voor. Ze mochten hun antwoord beargumenteren.

De 20 stellingen zijn concrete beleidskeuzes die Gent volgens ons moet maken. We quoteerden de antwoorden van de partijen met een kleurcode al naargelang hun antwoord de stelling bevestigt (groen), een beetje bevestigt (oranje) of niet bevestigt (rood).

Door op de kleur te klikken krijg je het volledige antwoord en argumentatie van de partijen te zien.

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX