• Wij zijn GMF
    Siel, vrijwilliger activiteitenwerkgroep
    Als individu elke dag steentjes in de rivier verleggen, met GMF als vereniging de rivier zelf bijsturen!

Levenslang flexibel (groeps)wonen

dinsdag 12 december 2017 - 09u42

Het stimuleren van flexibel bouwen en wonen is levensnoodzakelijk voor een dynamische woonstad. Het levenslang wonen in de wijk moet optimaal afgestemd worden met het flexibel bouwen. Dicht op elkaar wonen in de stad moet zodanig aantrekkelijk gemaakt worden dat we de bewoners van het buitengebied een stedelijk alternatief bieden.

Onder de noemer van BIMBY (Build In My Backyard) experimenteert Frankrijk met een verdichtingsstrategie in verkavelingen. Dat kan ook in Gent gerealiseerd worden. Zo is er achter de Gentse gevels en rooilijnen vaak nog veel ruimte. Gents Milieufront wil dat de stad het juiste kader creëert om in tweede lijn te bebouwen.

Deze verdichtingen kunnen voor een efficiënter ruimtegebruik zorgen en leveren voor de eigenaars een financieel voordeel op.

Verder wil Gents Milieufront dat er aanpassingen komen aan het bouw- en woonreglement zodat diverse vormen van groepswonen makkelijker worden. Zo kunnen kleine elementen van co-housing opgelegd worden via bv. een deelnorm (naar analogie met de parkeernorm) voor grote stadsontwikkelingen. Om sociale, ecologische en economische redenen zijn er richtlijnen mogelijk rond gemeenschappelijke voorzieningen: wasruimtes, toiletten en douches, vergaderzaaltjes, eetruimtes, tuinen, bbq-ruimtes, kinderopvang.

 

Klik hier om terug te keren naar overzicht Speerpunten.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX