• Wij zijn GMF
    Bart, vrijwilliger activiteitenwerkgroep
    Grote acties of kleine daden, werken aan een leefbare stad is fun!

Proeftuinen rond klimaatadaptatie

maandag 11 december 2017 - 14u29

Klimaatverandering is een feit. De aarde warmt stilaan op en in steden (versteende oppervlaktes) zal men daar snelst de gevolgen van dragen. Gent en Vlaanderen dreigen op termijn met watertekorten te kampen als we ons niet aanpassen. Gents MilieuFront wil dat de stad Gent (naar Nederlands voorbeeld) proefprojecten start om samen met haar burgers wijken, buurten en pleinen klimaatbestendig in te richten. De inrichting betekent dat er meer groen komt (tegen oververhitting), meer water komt (tegen oververhitting) en minder verharding (tegen oververhitting en overstroming).

 

Klik hier om terug te keren naar overzicht Speerpunten.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX