• Wij zijn GMF

    Wieske, helpt bij Frontaalverzending

    Ik vrijwillig met plezier voor GMF, lieve mensen en voor Gent.

Ruimte Voor Zooi: van geteelde waterzooi naar 9 concrete beleidsmaatregelen

Als afsluiter van ons Ruimte voor Zooi project, maakten we samen met werkgroep Stadslandbouw Gent een visiebundel. Hiermee willen we  vooral een aantal kleine (en minder kleine) ingrepen naar voor schuiven die het verschil kunnen maken. Met onze tuin hebben we – op een kleine schaal – getoond dat stadsgerichte landbouw mensen samenbrengt, dat er meer arbeid noodzakelijk zal zijn om de omslag naar een duurzame landbouw teweeg te brengen; dat landbouw een bewaker is van open ruimte en dat er meer ruimte vrij gemaakt dient te worden voor landbouw in de nabijheid van de stad! De voorgestelde maatregelen zijn actiegericht en zijn noodzakelijk om een overgang naar een duurzamer systeem te maken. Het document functioneert zo als input voor het vernieuwde ruimtelijk structuurplan Gent. Niet alle maatregelen zijn per sé ruimtelijk van aard, maar vormen een flankerend beleid voor de noodzakelijke ruimtelijke omschakeling.

   Download de volledige visiebundel hier of klik op de afbeelding hieronder.

Front visiebundel

 

 Tijdslijn RVZ

Ruimte Voor Zooi = een project van Gents MilieuFront samen met de werkgroep stadslandbouw Gent op zoek naar  vernieuwende manieren om de voedselproductie dichter naar de stad en de consument te brengen.

Het verloop hiervan vind je voorgesteld in de tijdslijn hierboven.

De concrete aanleiding hiervoor is de herziening van het ruimtelijk structuurplan  Gent. Hoe Gent er uit zal zien in de toekomst wordt nu bepaald en we vinden het belangrijk dat er aandacht is voor andere beleidsdomeinen in dit plan.
Hoe vertaal je bijvoorbeeld de lokale voedselstrategie van ‘Gent en Garde’ naar een ruimtelijk beleid?

Waarom zouden we inzetten op korte-ketenlandbouw? Dit hebben we uitgezocht op een stuk grond in Gentbrugge. Ter hoogte van ‘den draad’ (Oude Brusselseweg) hebben we alle ingrediënten van Gentse Waterzooi geteeld. Samen met vrijwilligers uit de buurt hebben we dit stukje grond bewerkt. We hebben bijgehouden welke activiteiten op het veld gebeurden: het bewerken van de grond en hoeveel uur we daarin staken, maar ook welke sociale activiteiten plaatsvonden op en rond het stukje grond. De kippentractor, onze mobiele kippenren, was een ontmoetingspunt tussen de hulpboeren en buurtbewoners.

Op zondag 6 november serveren we bijna 120 porties lokale Gentsche Waterzooi aan leden en sympathisanten. 
{gallery}galerij/Ruimte_Voor_Zooi{/gallery}

Een stadslandbouwproject-initiatief op initiatief van van Gents MilieuFront

in samenwerking met

Logo Stadslandbouw Gent

gesteund door

gent klimaatstad2

 in co-creatie met onderstaande peers & partners:

Logo Oogstgoed Logo Groenten uit Gent – 

Logo Spilvarken

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X