• Wij zijn GMF

    Lieve, activiteitenwerkgroep en boekenclub

    Samen gaan we voor beterGMF is een verderzetting van de Federatie Milieubescherming gewest Gent (FMG), een regionale koepel van plaatselijke milieugroepen, die in de jaren ’70 opgericht was. In de jaren ’90 werd de behoefte aan een koepel kleiner en in september 1997 werd de federatie omgevormd tot een Gentse ledenvereniging.

Van bij de start in 1997 kon GMF rekenen op een ruime leden- en vrijwilligersgroep. We startten al snel met Frontaal als tijdschrift. In de beginjaren werkten we vooral rond afval en biologische landbouw, en volgden het stedelijk milieubeleid van nabij op. In 2002 zette GMF een grote stap naar een professioneel omkaderde club, met de oprichting van de MilieuAdviesWinkel, en dit dankzij de steun van de stedelijke, provinciale, gewestelijke en federale overheden. Duurzaam bouwen en energiebesparing werden voortaan de belangrijkste werkthema’s. Vrij snel groeide het ledental tot 1000 en meer. Talrijke projecten en diensten werden opgestart om Gent en de Gentenaars te helpen groenere keuzes te maken.

GMF blijft de jaren qua werking, personeel en leden stijgen en wil ook in de komende jaren een stem in het Gentse debat zijn.

Vele handen dragen een steentje bij!  

GMF steunt als vereniging op de inzet van haar vrijwilligers

Jouw steun is belangrijk!

Steun ons en help zo mee onze campagnes en acties te realiseren

 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X