• Wij zijn GMF

    Birgit, vrijwilliger activiteitenwerkgroep

    Ik wil meehelpen om van Gent een groene plek te maken waar stad en natuur samenkomen

Duurzame consumptie

Geachte rector, Geachte bestuursleden van de UGent, Moedig en wijs is het om plannen bij te sturen wanneer dat nodig […]

In deze rubriek laten we iemand aan het woord die zich rechtstreeks of onrechtstreeks inzet voor een duurzamer Gent. Deze […]

Schoonmaakproducten zonder geurtje aan

25 maart 2023 om 19:44pm

Drie studenten Innovatie en Ondernemerschap besluiten een bedrijfje op te richten en hun goesting tot ondernemen om te zetten in […]

Een munt met een lokaal verhaal

24 maart 2023 om 19:48pm

Geld doet de wereld draaien. Elk product heeft z’n prijskaartje en elke inspanning wordt volgens de euro gevalideerd.  Maar wat […]

Iris Benoot gaat een verrukkelijk jaar tegemoet: ze wordt getrakteerd op 1 jaar gratis brood van Broodmakers CoPain. De studente […]

GMF stapt in een nieuw project, circontainer, waarbij onderzocht wordt op welke manier afvalstromen bij kleinere werven optimaal gescheiden kunnen […]

In deze rubriek laten we iemand aan het woord die zich rechtstreeks of onrechtstreeks inzet voor een duurzamer Gent. Deze […]

Boekbespreking: Voor wie willen we zorgen?

9 december 2022 om 21:28pm

Op 31 mei 2022 kwamen we samen met de leden van de GMF-boekenclub om “Voor wie willen we zorgen? Ecofeminisme […]

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X