• Wij zijn GMF

    Pieter, voorzitter en duizendpoot

    Via GMF kan ik in Gent een lokaal antwoord geven aan een wereldwijde uitdaging.

Elke maand komt de Gentse gemeenteraad samen (de precieze data vind je hier onder ‘GR’). GMF volgt de actualiteit met betrekking tot duurzame thema’s op de voet. Met plezier doen we maandelijks suggesties en bieden we raadsleden inspiratie om op de gemeenteraad interessante vragen te stellen.

We delen die ook op sociale media, en spreken eventueel bevoegde schepenen en burgemeester rechtstreeks aan wanneer ons dat opportuun lijkt.

Graag gedaan, GMF tot uw dienst!

Februari 2024

1. Vraag voor schepen Watteeuw: jaarlijks verlaagt Stad Gent het aantal parkeerplaatsen voor privéauto’s in de publieke ruimte. Prima. Maar: hoeveel parkeerplaatsen komen er jaarlijks bij op private ruimte?

2. Vraag voor schepen Souguir: Oostakker krijgt er opnieuw een groot bouwproject bij, met 29 huizen en 16 appartementen. Wordt het niet hoog tijd dat u werk maakt van een wijkstructuurschets?

3. Vraag voor burgemeester De Clercq: openbaar vervoer verdient meer liefde. GMF presenteerde u al enkele keren het idee van een vaste tram- en busrubriek in het Stadsmagazine. Het uitgebreide laatavondaanbod, goedkope abonnementen voor tal van doelgroepen, dergelijke zaken kunnen daarin aandacht krijgen. Goed idee?

Januari 2024

1. Vraag voor schepen Astrid De Bruycker: langs de Sneppebrug plant de Groendienst al zeven jaar op rij telkens nieuwe boompjes aan omdat die elk jaar dood gaan. Dit is vast niet het enige geval van geldverspillend en inefficiënt boombeheer. Hoe kan Gent ervoor zorgen dat bomen de kans krijgen om stevig door te groeien?

2. Vraag voor schepen Filip Watteeuw: uit de GMF-telling blijkt andermaal dat er veel te weinig fietsparkeerplaatsen zijn aan het station Sint-Pieters. Is 2024, met de komst van het grootste fietscongres ter wereld, niet hét jaar om eindelijk een inhaalbeweging uit te voeren?

3. Vraag voor burgemeester Mathias De Clercq: welke maatregelen kan Gent nog meer treffen om overstromingen in de toekomst te voorkomen? Zoals het klonk bij Natuurpunt: “Een goed plan kost minder dan een ondergelopen stad.”

****

December 2023

1. Vraag voor de gehele Gentse gemeenteraad (burgemeester + schepenen + alle raadsleden): gaan jullie akkoord of niet akkoord met de volgende stelling:

Wij gaan vanuit Gent vechten tegen de budgetneutraliteit bij De Lijn, opgelegd door de Vlaamse regering. Dit wurgtouw maakt vlot en betrouwbaar openbaar vervoer voor élke Gentenaar onmogelijk. In juni ‘24 zijn er Vlaamse verkiezingen, hoog tijd om komaf te maken met deze onderfinanciering!

November 2023

1. Vraag voor schepen Sophie Bracke: wat doet Stad Gent, als belangrijkste aandeelhouder van North Sea Port, om het woon-werkverkeer van de tienduizenden verwachte nieuwe werknemers toekomstbestendig voor te bereiden?

2. Vraag voor schepen Filip Watteeuw: er is in Sint-Amandsberg een knap participatietraject gelopen voor de opmaak van het wijkmobiliteitsplan. De informatie is gekend, de suggesties zijn verzameld. Wat is de volgende stap en wanneer wordt het plan ingevoerd?

3. Vraag voor schepen Hafsa El-Bazioui: circulair (ver)bouwen veronderstelt dat we over alle materialen voldoende info hebben om ze te hergebruiken. Een materialenpaspoort voor elk gebouw van de Stad is dan ook aangewezen. Hoe denkt u daarover?

Oktober 2023

1. Vraag voor schepen Tine Heyse: de Gentenaars willen overduidelijk dat het stadsbestuur meer doet rond betaalbaar wonen. In uw beleidsnota kondigde u aan huurprijsregulering te willen onderzoeken. Wat heeft dit opgeleverd?

2. Vraag voor schepen Sami Souguir: De Lijn zag een jaar geleden af van het plan om in  natuurgebied een oefenterrein aan te leggen. Mooi, maar daarmee is het gebied nog niet definitief gered. Wat hebt u het voorbije jaar gedaan om het huidige engagement – het groengebied volledig behouden – juridisch te verankeren?

3. Vraag voor schepen Astrid De Bruycker: het RUP Groen is het paradepaardje van het stadsbestuur inzake het vergroenen van de stad. Hoe ver staat u met de realisatie hiervan, bijvoorbeeld wat betreft het verwerven van gronden?

September 2023

1. Vraag voor schepen Astrid De Bruycker: het gaat niet goed met de bomen op het Fonteineplein. Volgens boomexperten hebben ze niet genoeg wortelruimte en zijn ze geholpen met ontharden. Wordt hier binnenkort werk van gemaakt?

2. Vraag voor schepen Sami Souguir: De Lijn zag een jaar geleden definitief af van een oefenterrein in de Wondelgemse meersen. Het stadsbestuur gaf aan dit groengebied te willen behouden. Welke stappen hebt u het voorbije jaar gezet om, door een bestemmingswijziging, het groen definitief te beschermen? 

3. Vraag voor schepen Filip Watteeuw: 200 mensen sprongen in juli tijdens de Big Jump in het water om een betere waterkwaliteit te vragen. Wat doet de Stad om lozingen in de binnenstad en overstorten aan te pakken?

4. Vraag voor burgemeester Mathias De Clercq: het bestuursakkoord beloofde tegen “het begin van de volgende bestuursperiode concrete plannen” om van de R40 een stadsboulevard te maken. Hoe ver staat het daarmee?

 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X