• Wij zijn GMF

    Marlies, vrijwilliger Frontaal

    Gentenaars inspireren om duurzamer te leven? Ik doe mee!

Klimaat en energie

Op woensdag 27 april gaf de Milieuadvieswinkel (MAW), het servicepunt voor duurzaam wonen en bouwen van Gents MilieuFront, zijn duizendste […]

Meer openbaar vervoer in Gent? Graag! Maar moet dat echt ten koste gaan van een natuurgebied middenin een dichtbebouwde wijk? […]

Verwarmen met Gents rioolwater

7 april 2022 om 13:13pm

Elke keer we een douche nemen of de vaatwas of wasmachine laten draaien, loopt warm water weg naar onze riolen. […]

In haar boek ‘Wat bomen ons vertellen’ schetst professor Valerie Trouet ons een beeld van een wereld getekend in jaarringen. […]

De GMF boekenclub las “Amor Mundi” van Steven Vromman. Joren Gistelinck schreef er onderstaand kort verslag over, voor onze Frontaal […]

Meer dan 75% van de broeikasgasemissies in de EU is afkomstig van de productie en het gebruik van energie. We […]

Sinds de start van de zomervakantie ’21 heeft Gents MilieuFront een nieuwe voorzitter. Pieter Nuytinck nam de fakkel over van […]

In eerdere Frontaals hebben we al even de technische en sociale dimensie van de warmtetransitie belicht. In deze editie benaderen […]

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X