• GMF bakt het groen...
    Britta, vrijwilligster communicatiewerkgroep
    ... voor vergroening en verzoeting, tegen verzuring!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Welkom bij GMF

Gents MilieuFront (GMF) is een regionale milieuvereniging uit Gent die via positieve acties het leefmilieu en duurzame mobiliteit een duwtje in de rug wil geven. GMF als vereniging wordt gedragen door leden en vrijwilligers.

Duurzame consumptie
Gent, 18 mei 2018 - Geen vuile beleggingen meer! Dat is het einddoel waarvoor een pak organisaties z...
Ruimtelijke ordening
Paska Investment BVBA diende recent een aanvraag voor een omgevingsvergunning in voor de bouw van 6 ...
Mobiliteit
RECHTZETTING: Fietsgebruik stijgt met 10% ipv 12% (gisteren hadden we verkeerdelijk gecommuniceerd ...
Mobiliteit
GMF deed in april 2018 een onderzoek naar weesfietsen in de stad. Een weesfiets is een fiets die op ...
Mobiliteit
 Het borrelt van de bedrijvigheid in het zuiden van Gent. In de zogenaamde Zuidelijke Mozaïek ...
Klimaat en energie
Stad Gent wil een klimaatneutrale stad zijn in 2050. Het stadsbestuur zet sterk in op die doelstelli...
Water
Al jaren sleept het dossier van de Zeeschelde tussen Gent en Melle aan. Het behoud van de getijdenri...
Lucht
Gents MilieuFront heeft een luchtkwaliteitsmeter aangekocht. Deze meter (Airbeam 2) is een klein d...

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX