• GMF bakt het groen...
    Britta, vrijwilligster communicatiewerkgroep
    ... voor vergroening en verzoeting, tegen verzuring!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Welkom bij GMF

Gents MilieuFront (GMF) is een regionale milieuvereniging uit Gent die via positieve acties het leefmilieu en duurzame mobiliteit een duwtje in de rug wil geven. GMF als vereniging wordt gedragen door leden en vrijwilligers.

Klimaat en energie
Stad Gent wil een klimaatneutrale stad zijn in 2050. Het stadsbestuur zet sterk in op die doelstelli...
Water
Al jaren sleept het dossier van de Zeeschelde tussen Gent en Melle aan. Het behoud van de getijdenri...
Lucht
Gents MilieuFront heeft een luchtkwaliteitsmeter aangekocht. Deze meter (Airbeam 2) is een klein d...
Nieuws
Voor onze team freelancers duurzaam wonen en bouwen bij MilieuAdviesWinkel zoeken we versterking voo...
Afval
Gents MilieuFront diende vandaag opnieuw klacht in bij de dienst Milieutoezicht van Stad Gent omwill...
Mobiliteit

Fietsapplaus!

21 maart 2018 om 10u18
Vandaag (21 maart) applaudisseerden meer dan 20 enthousiaste vrijwilligers van GMF mee op de nationa...
Duurzame consumptie
De moeilijke zoektocht naar duurzame en eerlijke manieren om te sporten Dat beweging gezond is voor ...
Duurzame consumptie
Bazaar Rabot is de verzamelnaam van alles wat georganiseerd wordt op het gelijkvloers van het buurtc...

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX