• Wij zijn GMF

    Titus, vrijwillig graficus bij Frontaal magazine

    Tijd om te leren over de wereld waarin we leven, vooral mijn Gentje.

De roep naar een ecologisch en sociaal rechtvaardige samenleving klinkt steeds luider, urgenter en groter. Gents MilieuFront is een vereniging waar vrijwilligers, leden en medewerkers samen de handen uit de mouwen steken om deze transitie te versnellen. GMF doet dit enerzijds door activiteiten, acties en evenementen te organiseren die burgers, andere organisaties, beleidsmakers en bedrijven inspireren. Hiervoor zijn samenwerkingen van cruciaal belang.

GMF is een politiek onafhankelijke vereniging die actief aan beleidsbeïnvloeding doet om haar missie te volbrengen. Dit vertaalt zich in gerichte beleidscampagnes, kritische artikels en politiek overleg. GMF wil informeren, sensibiliseren, inspireren, activeren, onderzoeken, experimenteren, kritische analyses maken, advies verlenen, beleid beïnvloeden en actie voeren.

GMF biedt concreet handelingsperspectief aan mensen die samen willen bouwen aan een ecologisch en sociaal rechtvaardige samenleving.

Vele handen dragen een steentje bij!  

GMF steunt als vereniging op de inzet van haar vrijwilligers

 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X