• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en vrijwilliger activiteitenwerkgroep

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

De roep naar een ecologisch en sociaal rechtvaardige samenleving klinkt steeds luider, urgenter en groter. Gents MilieuFront is een vereniging waar vrijwilligers, leden en medewerkers samen de handen uit de mouwen steken om deze transitie te versnellen. GMF doet dit enerzijds door activiteiten, acties en evenementen te organiseren die burgers, andere organisaties, beleidsmakers en bedrijven inspireren. Hiervoor zijn samenwerkingen van cruciaal belang.

GMF is een politiek onafhankelijke vereniging die actief aan beleidsbeïnvloeding doet om haar missie te volbrengen. Dit vertaalt zich in gerichte beleidscampagnes, kritische artikels en politiek overleg. GMF wil informeren, sensibiliseren, inspireren, activeren, onderzoeken, experimenteren, kritische analyses maken, advies verlenen, beleid beïnvloeden en actie voeren.

GMF biedt concreet handelingsperspectief aan mensen die samen willen bouwen aan een ecologisch en sociaal rechtvaardige samenleving.

Vele handen dragen een steentje bij!  

GMF steunt als vereniging op de inzet van haar vrijwilligers

 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X