• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Al sinds de prille beginjaren maakt Jules deel uit van het GMF-team. Hij kwam toen als ecologische vluchteling naar Gent omdat de bossen in het oosten die hij thuis noemde moesten wijken voor bruinkoolmijnen. De jonge Jules zocht werk, GMF zocht toevallig een huisdraak en daarmee was de liefde bezegeld.

Nadat aanvankelijk bij fotoshoots af en toe de fotograaf in brand vloog werd een voorwaarde gesteld: Jules mocht enkel als CO2-arme en brandveilige draak kleine vlammetjes op basis van 100% duurzaam biogas spuwen. Sindsdien bleef hij steeds ons trouw uithangbord.

Meet Jules

Nu, bijna twintig jaar later, zien we een volwassen Jules met trots naar voren treden en meer verantwoordelijkheid opnemen. Hoog tijd om hem een publiek gezicht te geven en zijn verhalen te vertellen: Meet Jules werd geboren.

De avonturen van Jules verschijnen in elke Frontaal (driemaandelijks ledentijdschrift) en tussendoor op Facebook en Instagram. Ook hieronder kun je Jules in beeld en woord ontmoeten:

Vele handen dragen een steentje bij!  

GMF steunt als vereniging op de inzet van haar vrijwilligers

Jouw steun is belangrijk!

Steun ons en help zo mee onze campagnes en acties te realiseren

 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X