• Wij zijn GMF

    Sabine, doener

    zot doen en af en toe actievoeren voor 't milieu

Derde simultaantelling fietspendelaars toont mooie groeicijfers

Deze ochtend, op 12 mei 2016, organiseerde Gents Milieufront voor de derde keer een simultaantelling van fietspendelaars. Tussen 7u00 en 9u00 werden alle fietsers geteld die het gebied binnen de stadsring inreden. Vandaag werden 10.415 fietsers geteld, dat zijn er 13% meer dan in 2015 en zelfs 16% dan in 2014. We kunnen dus spreken van een mooie groei. GMF vraagt de snelle uitrol van een bewegwijzerd fietsnetwerk parallel aan de steenwegen.

We telden op 30 verschillende kruispunten met 39 vrijwilligers. In totaal zijn er 47 kruispunten, maar we kozen voor de meest belangrijke zodat we zeker zijn dat we meer dan 95% van het werkelijk aantal fietsers geteld hebben. We telden in dezelfde week en in vergelijkbare weersomstandigheden als de voorbije twee jaar.

Conclusies
Met deze telling wil GMF duidelijk cijfermateriaal opbouwen dat de evolutie en de relatieve spreiding van de fietspendelaars naar Gent documenteert. Na na twee jaar stellen we vast dat het totaal aantal fietsers met 16% gegroeid is. We zien dat meer dan de helft de stad binnen rijdt via slechts 6 kruispunten. In afnemende volgorde zijn dat: Dampoortrotonde, Groendreef, Keizerparkbrug, Sint-Lievenspoort, Forelstraat en Heuvelpoort. Daar zitten enkele veilige routes tussen, maar ook enkele gevaarlijke autoroutes waar geregeld ongevallen gebeuren. Voor GMF is het duidelijk dat fietsveilige alternatieven (onderdoorgangen of bruggen) dringend nodig zijn, maar ook dat veel autoluwe routes vandaag nog onvoldoende bekend zijn, omdat bewegwijzering ontbreekt.

Wat willen we?

Op korte termijn wil GMF dat het stadsbestuur een veilig en comfortabel fietsnetwerk bewegwijzert naar alle deelgemeenten en buurgemeenten, dat niet langs de grote steenwegen loopt maar wel parallel eraan, door rustige straten. Dergelijk netwerk kan op korte termijn gerealiseerd worden, omdat het gebruik kan maken van bestaande wegen en infrastructuur. Alleen de wegwijzers zijn nodig om te starten. Het kan een bijdrage leveren om de verkeersdruk te verminderen bij de invoering van het circulatieplan.

Op lange termijn wil GMF dat de wegbeheerders werk maken van een veiliger fietsverkeer door middel van verkeersingrepen/infrastructuurwerken. Dat varieert van het knippen van straten binnen de R40 – zoals voorzien in het mobiliteitsplan – tot het aanleggen van nieuwe fietsonderdoorgangen en -bruggen.

Wat is de wetenschappelijke waarde van deze cijfers?

Deze telling is niet meer en niet minder dan een momentopname, en dus niet zomaar statistisch ‘valabel’. Belangrijke factoren zoals weersgesteldheid, dag van de week, de blokperiode,… hebben een belangrijke invloed op het totaal aantal fietsers. Toch kunnen we die factoren (groten)deels neutraliseren, door de komende jaren telkens omstreeks dezelfde periode te tellen op een zelfde dag in de week. De factor ‘weersomstandigheden’ kan dankzij de permanente telpunten van de stad (enigszins) verrekend worden. Dit jaar hadden we alvast een heel vergelijkbare situatie als de vorige twee jaar.

Zin om volgend jaar mee te tellen? Laat ons iets weten op info[a]gentsmilieufront.be

 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X