• Wij zijn GMF

    Sabine, doener

    zot doen en af en toe actievoeren voor 't milieu

Gruute kuis bij bushaltes!

22 april 2023 at 3:52pm

Vrijwilligers van de Gentse Busbeweging, GMF en buurtbewoners via SAAMO Watersportbaan trokken op zaterdagnamiddag 22 april tijdens de Gruute Kuis langs de bushaltes in hun wijk. Ze ruimden er het zwerfvuil op en vroegen daarmee aandacht voor de overblijvende haltes.

Recht op een propere halte
Wie de bus gebruikt, heeft recht op een propere halte tijdens het wachten. Zeker met de huidige stiptheidscijfers van De Lijn staan vele reizigers langer dan bedoeld aan hun halte, zo blijkt uit recent onderzoek van de Vlaamse overheid. In 2021 was nog 50% van de reizigers tevreden over de stiptheid, in 2022 zakte dit tot 45%.

“Doordat de omgeving rond de woonblokken van de Watersportbaan nu al 2 afgeschafte haltes telt, kozen we voor deze wijk”, zegt Pieter Nuytinck van Gents MilieuFront. “Door het nieuwe vervoersplan stoppen de bussen van lijnen 38 en 39 sinds januari ‘23 namelijk niet meer aan haltes Gent Jubileumlaan en Gent Neermeerskaai.”

In diezelfde wijk staan ook de haltes van lijn 19 (Blaarmeersen – Sint-Pieters – Arteveldepark) onder druk. Lijn 19, die een grote lus maakte door de noordelijke stationsbuurt, zou verdwijnen wegens te weinig reizigers. De haltes Gordunakaai en Fabiolalaan worden dan niet meer bediend; loopafstanden tot bediende haltes (bv. omgeving Europabrug) kunnen dan oplopen tot 600 m en meer.

Fanfare, bingo en oliebollen

Buurtbewoners en busliefhebbers kozen er daarom voor om tijdens de jaarlijkse Gentse Gruute Kuis van IVAGO (17-23 april) in die wijk de bushaltes proper te maken, samen met de rest van hun wijk. Ze deden dat op zaterdagnamiddag 22 april met de fanfare ‘De Vette Pistons’ op kop en met een zwerfvuilbingo voor de kinderen. Nadien volgde een beloning in de vorm van oliebollen.

“De Gentse Busbeweging vraagt dat De Lijn stopt met de gruute kuis in haar aanbod van bushaltes”, zegt Pieter Nuytinck. “Het enige wat af en toe een grote kuis verdient, zijn de bus- en tramhokjes. En dat is wat buurtbewoners samen met de Gentse Busbeweging zaterdag deden.”

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X