• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

Van kerk naar supermarkt. Is dit het beste idee voor Sint-Anna?

7 december 2018 at 11:50am

Wat met functies met een focus op de buurt?

Gisteren kondigde het stadsbestuur aan dat de kerk aan het Sint-Annaplein verkocht wordt aan het consortium Markthal. Die wil in de kerk een nieuwe Delhaize-supermarkt uitbaten. De jury, waaronder ook de stadsbouwmeester, droeg uit 5 projecten de Delhaize-supermarkt als enige en beste voor aan het college.

Gents Milieufront stelt zich enkele vragen bij die herbestemming. Ruimte voor Gent, de nieuwe structuurvisie 2030, is van kracht sinds 22 augustus 2018. Daarin koestert de stad heel andere plannen bij de herbestemming van lege ruimten zoals kerken. In de visie lezen we de wil om te “vernieuwen, verluchten en ontpitten … door leegstaande ruimtes zoals kerken te herbestemmen (met focus op buurtfuncties of economische functies gericht op de buurt)”.

Focus op buurt en voedsel

Niet echt de ambities die je associeert met de keuze voor een supermarkt. Die heeft wel een economische functie, maar aan de ‘focus op de buurt’ valt sterk te twijfelen. Een supermarkt draagt bezwaarlijk bij tot sociale cohesie, en biedt geen antwoord op de woningnood. Een nieuwe supermarkt versterkt al helemaal niet de lokale voedselstrategie: net als Albert Heijn op de Korenmarkt wordt dit allesbehalve “een centrale plaats waar een toegankelijke afzetmarkt voor lokale producten wordt gecreëerd”. Dat laatste is nochtans een van de operationele doelstellingen van Gent en Garde, de voedselstrategie van Stad Gent.

Centrale hub voor deelinitiatieven

1 van de 8 ruimtepiloten die bij de structuurvisie huren is het onderzoek naar kerken als centrale hub voor deelinitiatieven in een buurt – met name in de Sint-Jozefkerk. We vinden het jammer dat er in deze projectoproep geen concrete criteria rond buurtfuncties zijn opgenomen. Bij Sint-Anna werd gefocust op projecten

  • die de kerk en het omliggende terrein willen herontwikkelen tot een semi-publieke functie;
  • die de locatie een nieuwe bestemming willen geven, zoals (maar niet uitsluitend): horeca, zorg, cultuur, gemeenschapsvoorzieningen, ambachtelijke ateliers, opleidingsfaciliteiten…, al dan niet in combinatie met bewoning.

Waarom is er niet gevraagd om in de projectconsortia minstens 2 lokale initiatieven mee op te nemen, met een specifieke focus op buurtfuncties?

Invulling

Gents MilieuFront begrijpt dat de herbestemming van een gebouw zoals de Sint-Annakerk geen sinecure is en heel wat investeringen vraagt. Tegelijken hebben we nog geen volledig zicht op de concrete invulling die het consortium Markthal wil geven aan de ruimte. We hopen dat de jury alsnog rekening heeft gehouden met de ideeën opgenomen in de ruimtelijke structuurvisie en dit nog niet gecommuniceerd is. We vragen aan het stadsbestuur dat ze dit verder opvolgen en deze opmerkingen meenemen de verdere onderhandelingen met het consortium.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X