• Wij zijn GMF

    Lieven, vrijwilliger beleid

    Gent mee veranderen door te denken én te doen!

Stad Gent herroept besparing en blijft Repair Cafés ondersteunen

30 mei 2024 at 10:33am

Begin dit jaar kondigde Stad Gent aan de ondersteuning van Repair Cafés stop te zetten omwille van besparingen. Dat leidde tot heel wat protest bij de Repair Café-vrijwilligers en de vele Gentse burgers die de voorbije jaren hulp kregen op een Repair Café. Ook Gents MilieuFront drong er herhaaldelijk op aan om de besparing te herroepen. Het aanhoudend protest had effect: op 29 mei bevestigde Schepen De Bruycker dat Stad Gent de komende jaren de ondersteuning verder zet.

De impact van de Repair Cafés valt niet te onderschatten. GMF organiseert een vijftal edities per jaar. Volgens de Fixometer (een middel om de impact van Repair Cafés te meten) besparen die vijf Cafés samen jaarlijks zo’n 750 ton afval en vermijden ze 6,7 ton CO₂-uitstoot.

Gent is een koploper inzake Repair Cafés. Alles bij elkaar organiseren dienstencentra, buurthuizen en vzw’s jaarlijks bijna 40 edities. ‘Een indrukwekkend cijfer,’ zegt GMF-vrijwilliger Rosalie Heens. ‘Dat lukt alleen maar dankzij de inzet van tientallen enthousiaste vrijwilligers, maar ook dankzij de organisatorische en logistieke ondersteuning van Stad Gent.’ 

Kleine investering, grote winst

Gents MilieuFront is tevreden met het resultaat van het protest. Al bij al zijn de organisatorische en logistieke taken voor de Stad een kleine investering, maar de return is groot en veelzijdig. Rosalie Heens: ‘Spullen herstellen maakt een belangrijk deel uit van de circulaire economie. Daarnaast versterken Repair Cafés de lokale circulaire economie, onder meer door mensen door te verwijzen naar professionele herstellers of verkopers van onderdelen. Repair Cafés geven burgers en vrijwilligers de kans om actief bij te dragen aan de klimaat- en milieudoelstellingen van de Stad. Het zijn duurzame initiatieven met een positieve sociale insteek die op een breed draagvlak kunnen rekenen. De vele uren die de vrijwilligers investeren om van Gent een solidaire en circulaire stad te maken, zijn onbetaalbaar.’

De toekomst is circulair

Gents MilieuFront hoopt dat de volgende bestuursploeg de circulaire economie verder zal aanjagen, niet alleen met volgehouden steun aan laagdrempelige Repair Cafés, maar ook met het verder verduurzamen van het eigen aankoopbeleid, het omarmen van circulaire principes in de eigen bouwprojecten en met gereedschapsbibliotheken. ‘De toekomst is circulair,’ besluit Rosalie.

ADDENDUM 31 MEI

In het najaar van 2023 kregen we bij GMF te horen dat de Stad de ondersteuning van de Repair Cafés (in de vorm van transportkoffers en personeelstijd) zou stopzetten. GMF heeft naar aanleiding daarvan verschillende overlegmomenten gehad, zowel fysiek als telefonisch, met medewerkers van verschillende stadsdiensten. Ook uit mailverkeer met medewerkers van de Stad bleek duidelijk: de ondersteuning vanuit de Stad houdt effectief op. We kregen bijvoorbeeld te horen hoeveel VTE er bespaard werd, of wanneer de koffersteun zou ophouden.

Volgens bevoegd schepen Astrid De Bruycker gaat het om een misverstand, en zou de steun nooit stopgezet worden zonder dat er een oplossing was gevonden (in de vorm van externe steun). Maar dat is niet waar het om draait. De essentie is dat talloze Gentenaars geholpen worden door en zich inzetten voor de Repair Cafés, en dat Stad Gent nu heel helder heeft gesteld dat de steun behouden blijft. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn. We kijken er dan ook naar uit om onze constructieve samenwerking met schepen De Bruycker en de stadsdiensten verder uit te bouwen.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X