• Wij zijn GMF

    Zjef, vrijwilliger redactieraad Frontaal magazine

    Alle beetjes helpen, en samen bereiken we meer.

Gents MilieuFront tekent bezwaar aan tegen ontbossingsplannen van De Lijn

21 april 2022 at 9:47am

Meer openbaar vervoer in Gent? Graag! Maar moet dat echt ten koste gaan van een natuurgebied middenin een dichtbebouwde wijk? Gents MilieuFront kan uit de plannen niet afleiden hoe grondig De Lijn heeft gezocht naar een meer geschikt terrein.

Stelplaats

De Lijn wil een nieuwe stelplaats voor bussen en trams in Gent, en wil die bouwen middenin de Wondelgemse meersen. Heel wat waardevol groen zou daardoor verloren gaan.

De openbaarvervoersmaatschappij diende een omgevingsvergunningsaanvraag in, maar die laat volgens GMF te wensen over. Enkele bezwaren:

-Verzachtende maatregelen rond groenbuffers of ambities rond energiegebruik worden veel te vrijblijvend en vaag omschreven.

-Het is onduidelijk of De Lijn grondig de alternatieven heeft onderzocht, met name of de stelplaats op een al verhard terrein kon komen. Uit het bezwaarschrift van GMF: “Een vergunningsaanvraag die zoveel groen wil laten verdwijnen, hoort op zijn minst overtuigend aan te tonen waarom het project nergens anders kan.”

-De gevolgen voor het hitte-eilandeffect en de toegenomen risico’s op wateroverlast worden niet voldoende erkend of opgevangen.

-De boscompensatie (sowieso geen ideale maatregel) komt voor een groot deel ver buiten Gent.

Afbeelding: situatie bij waterbom bij het scenario 230 mm neerslag zonder zeespiegelstijging 

Visie

Om deze (en andere) redenen diende GMF een bezwaarschrift in bij Stad Gent (lees het document hier na). Zoals het project er nu uitziet, staat het haaks op tal van visienota’s van de Stad, waarin ontharding en vergroening terecht als prioriteit worden bestempeld: het bestuursakkoord (“Groen en water zorgen voor afkoeling in de stad. In de toekomst wordt dit nog belangrijker in de strijd tegen de klimaatopwarming en het stedelijk hitte-eilandeffect.”), de Structuurvisie 2030, het RUP Groen, het Klimaatplan 2020-2025 en de Visienota Groenklimaatassen.

De Wondelgemse meersen maken deel uit van zo’n groenklimaatas. Gents MilieuFront denkt niet dat het meersengebied betonneren overeenstemt met streefdoel 1 uit de Visienota: “In de GKA wordt bestaand groen maximaal behouden en versterkt en wordt er maximaal kwalitatief groen toegevoegd.”

Bezwaargedicht

Naar aanleiding van het bezwaarschrift van GMF schreef dichter en GMF-vrijwilliger Daniel Billiet een bezwaargedicht.

Wat is je nu nog niet duidelijk genoeg?
je hoort of ziet ze niet, proeft ze
niet in de vuurrood gestifte lippen
van je lief, je ademt ze in en uit

als huisstof maar ze zijn echt alom-
tegenwoordig in de hersenen van
vogels, in baby’s want in de moeder

melk in bier in honing en nu denk je
jaja het zal wel ik prik lekker een pakje
friet met mayo en zeezout en mosselen

sorry in al dat lekkers reizen ze mee
wereldwijd in alle wereldzeeën en alle
continenten tot in je brein en genitaliën

golven undercover microplastics.
Ja, we kunnen grote slimme stofzuigers
bouwen, we kunnen ze desnoods groen

schilderen en zelfs laten wuiven.
Of we kunnen het nog slimmer doen
en talloos veel bomen planten.

©Daniel Billiet, Klimaatdichter en Ambassadeur voor Grootouders voor het Klimaat
(Volgens een experimentele studie van Duitse wetenschappers nemen de wortels van berken 5 tot 17% van de microplastics in de grond op. Hun besluit: de berk heeft de potentie om de bodem te saneren.)

 

 

 

 

Fotogalerij

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X