• Wij zijn GMF

    Guy, organisator en duizendpoot

    Via GMF de klimaat- en duurzaamheidsambities en -inspanningen van Gent continu proberen te verhogen en accelereren, YES!

GMF wil dat UGent bos binnen Gent compenseert

3 maart 2021 at 4:02pm

Universiteit Gent voorziet in de De Pintelaan 260C in Gent naast de bestaande bebouwing een nieuwe home voor studenten. Daarvoor wordt een ontbossing van 4.176m² uitgevoerd. Een spijtige zaak, maar er is volgens UGent geen andere mogelijkheid. De bomen die worden gerooid worden gecompenseerd, maar niet in de directe omgeving.

GMF vraagt aan Stad Gent om samen met UGent de voorziene boscompensatie van 8.352m² binnen de gemeentegrenzen van Gent waar te maken. Voorlopig is de aanplant van de compensatiebossen voorzien in het ‘verre’ Zottegem en Lubbeek, dus niet op of rond Gentse bodem.

We denken dat die aanpassing de beleidsdoelstellingen van de stad beter zal dienen, zoals die zijn opgenomen in de beleidsnota 2020-2025 ‘De tuin van alle Gentenaars’. Ook de maatschappelijke taakstelling van UGent word hiermee beter gerealiseerd.

GMF doet de suggestie om bijvoorbeeld gronden uit het OCMW-pratrimonium die in beheer zijn bij SOGent in te zetten om de boscompensatie binnen Gent te realiseren. Ook het RUP Groen, zoals aangeven in de beleidsnota, biedt daar kansen toe.

Hier vind je ons volledige bezwaarschrift.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X