• Wij zijn GMF

    Benjamin, bestuurslid, handige harry

    Gelukkig zijn er ook veel mensen binnen en buiten GMF die constant aan de ecologische kar blijven trekken en op dezelfde nagel blijven kloppen.

Jong CD&V Gent roept partijgenote Schauvliege op om baggerplannen Schelde in te trekken

25 maart 2015 at 7:45am

Vandaag verscheen er een uitgebreid opiniestuk van Jong CD&V Gent-voorzitster Gaëlle De Smet in Het Nieuwsblad. Daarin licht ze toe waarom haar partijafdeling tegen de baggerplannen en de voorziene sluis op de Schelde tussen Gentbrugge en Heusden gekant is. Waterwegen en Zeekanalen (W&Z), een Vlaamse overheidsdienst, wil op die manier het waterniveau onder controle houden.

Helaas hebben die plannen heel wat negatieve gevolgen. Na de werken zou het bestaande slibgebied volledig onder water blijven staan. Dit gebied is echter ook de thuis van verschillende vogelsoorten en unieke planten die bijna nergens anders nog in Vlaanderen kunnen gedijen. Het is namelijk een van de laatste bestaande zoetwatergetijdengebieden. Natuurorganisaties spreken dan ook van een Gents Zwin.

Letterlijk iedereen is tegen uitbaggeren

Na de aankondiging van de plannen ontstond al snel protest vanuit verschillende hoeken. Natuurpunt, bewonersgroep GeZwint, GMF én het voltallige stadsbestuur zijn gekant tegen het uitbaggeren van de oude Scheldearm. En nu zelfs de partijgenoten van bevoegd CD&V-minister Joke Schauvliege openlijk willen dat het unieke natuurgebied gespaard blijft, is het wel duidelijk dat er in Gent 0,0 procent draagvlak bestaat voor de plannen van W&Z.

Het is duidelijk dat de bedoeling van W&Z om het waterniveau te controleren vooral een mooi geschenk is voor de pleziervaart. Van zodra het gebied continu onder water staat, is het immers mogelijk om er met jachten op te varen.

Nauwelijks te veantwoorden en geldverslindend project

Voor het gemak van een kleine elite die zich een privéboot kan veroorloven, moet dus een van de laatste natuurgebieden in zijn soort in Vlaanderen wijken? Er is al de meerkost voor het bouwen van de sluis, die op 13 miljoen euro wordt geschat. Zoals dat gaat bij grote infrastructuurwerken mogen we ongetwijfeld nog een paar miljoen bij de uiteindelijke slotsom optellen. Dan zijn er nog de kosten voor het regelmatig opbieuw uitbaggeren om de vaargeul open te houden. Dàt allemaal om in de zomer wat mensen heen en weer te laten pronken met hun vaartuigen? En ondertussen verkondigt de Vlaamse regering luidkeels dat er bespaard moet worden: ze kan dus beter onmiddellijk dit project laten varen.

Er bestaat ook nog een aanzienlijk risico dat er tijdens de werken historische vervuiling met zware metalen vrijkomt en wie kan daarvan de gevolgen en kosten inschatten? Het is wel duidelijk dat de enige juiste beslissing van minister Schauvliege is om dit plan niet goed te keuren. Buiten enkele mensen die koste wat kost ‘hun’ project gerealiseerd willen zien, is er echt niemand die belang heeft bij deze plannen!

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X