• Wij zijn GMF

  Lieven, vrijwilliger beleid

  Gent mee veranderen door te denken én te doen!

Het is nog niet te laat, Joke: red de natuur in Vlaanderen!

1 april 2015 at 11:37am

De Vlaamse administratie wil de aankoop en het beheer van natuurgebieden drastisch hervormen. Maar de plannen die nu voorliggen, betekenen de doodsteek voor de huidige aanpak van erkende natuurgebieden en van het aankopen van lokale, kleinere gebieden door afdelingen en beheerteams. Natuurpunt verzet zich hier hevig tegen en rekent erop dat minister Schauvliege de voorstellen radicaal omgooit.

Vorig jaar keurde de Vlaamse regering een nieuw natuurdecreet goed. Daarin werden enkele basisprincipes grondig gewijzigd. Zo kunnen vanaf nu private grondbezitters, bosbouwers en landbouwers ook gemakkelijk gebruik maken van het subsidiesysteem voor aankoop en beheer van natuurgebieden. Maar er is meer! De toekomst van onze natuurgebieden staat op het spel. Lees er alles over op de website van Natuurpunt. Teken daar ook de petitie om bevoegd minister Joke Schauvliege op andere gedachten te brengen!

Kort samengevat komt het hierop neer:

 • Kleine natuurreservaten ten dode opgeschreven
  De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt geschrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen.
 • Wandelen of spelen in de natuur: 40% geschrapt
  Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers – in de nieuwe voorstellen wordt het mes gezet in de openstelling van natuurgebieden. Bezoekerscentra zijn met sluiting bedreigd. Gezond genieten van de natuur? Vergeet het maar.
 • Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen
  Natuur die niet onder bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreservaten in Vlaanderen zal in de kou blijven staan.
 • Steun voor samenwerking met gemeenten verdwijnt
  Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, wordt de steun geschrapt. In praktijk zal dat vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden.

Dit mogen we niet laten gebeuren. In Vlaanderen is er nu al op veel plaatsen amper een sprankje echt groen te bespeuren. Teken daarom vandaag nog de petitie en verspreid hem in je sociale kringen!

(Tekst: Natuurpunt en vzw Durme)
Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X