• Wij zijn GMF

    Lieven, vrijwilliger beleid

    Gent mee veranderen door te denken én te doen!

Gent, laat het gras maar groeien

2 augustus 2019 at 1:39pm

Gentse verkeersgroen moet wilder worden

Het openbaar domein van de stad bestaat naast verharding (wegen, stoepen, pleinen,..) vaak uit gras. Gras is makkelijk en handig als ondergrond voor evenementen, kortgeknipt vinden vele mensen het mooi en proper. Op sommige plekken in de stad is gras de logische keuze, bv. in het Baudelopark of op de ligweide van de Blaarmeersen.
Op andere plekken is gras volgens Gents MilieuFront (GMF) te vermijden. GMF vraagt dat de stad kijkt waar ze gras kan vervangen door bloemenweides of extensief beheerde graslanden. Hierbij denken we vooral aan ‘verkeersgroen’ op bijvoorbeeld ronde punten en bermen. Gras dat volgens ons makkelijk kan plaats maken voor ander groen.

Voordelen van verruiging

Gras geeft de stad dan wel een groene aanblik (behalve bij droogte), ecologisch gezien kies je beter voor andere beplanting. Een bloemenweide of een extensief beheerd grasveld zorgt ervoor dat de bodem minder uitdroogt, creëert een betere omgeving voor insecten en bijen en voert het water trager af (minder overstromingen). Wilder groen zorgt er – net als bomen – voor dat zomerse piektemperaturen (en dus het hitte-eiland effect) worden gemilderd.

Wildere groenzones heeft naast voordelen voor milieu en klimaat ook voordelen voor de nu al overbevraagde stadsdiensten. Een bloemenweide vergt een pak minder onderhoud en ‘produceert’ ook minder groenafval. 

Goede voorbeelden 

De stad heeft al ervaring met beperkte stukken groen (die niet worden gebruikt als doorgang of ligweide) in extensief beheer. Zo zijn er verruigde oppervlaktes langs Watersportbaan en is er het Groene Valleipark, een goed voorbeeld van een park met veel wilde stukken, weinig gras en extensief beheer. De stad startte ook met extensief beheer op 6 begraafplaatsen.

Veel potentie bij verkeersgroen

Maar naast die paar goede voorbeelden is er nog heel veel potentie. Vele graspartijen in het Citadelpark, het Zuidpark of het De Smet-De Naeyerpark kunnen flink worden verruigd. Toch zien we vooral mogelijkheden in het extensieve beheer van verkeersgroen, zoals middenbermen, ronde punten, vluchtheuvels etc. Waarom? Het beheer van verkeersgroen is arbeidsintensief, graspartijen zijn er nooit functioneel. GMF ziet geen enkele reden om deze restplekken niet massaal om te toveren tot prachtige bloemenweides. 

Wennen aan een wildere stad

Verwilderde stukken stadsnatuur worden niet door alle mensen als een meerwaarde ervaren. De klimaatverandering zal van Gent en haar inwoners vele inspanningen vragen. We kunnen dan wel proberen om de ergste gevolgen van klimaatverandering af te wenden, maar veranderen zal het. We moeten – om water te bergen en hitte in de stad te milderen – meer groen en water in de stad brengen. Een klassieke openbare ruimte waarbij alles bestaat uit beton, glas en metaal moet plaats moeten maken voor meer groen- en waterelementen. Elementen die meegaan met de seizoenen en die extensiever worden beheerd. De Gentenaar zelf zal moeten wennen aan een wildere stad. Een stad met meer groen en water, een stad waar ‘onkruid’ als een meerwaarde wordt ervaren. 

Ook een oproep aan particulieren

Op publiek domein is er veel ‘onnodig’ gras maar ook bij particulieren zijn er veel graspartijen die weinig betreden worden. Gents MilieuFront roept particulieren ook op om na te denken om (een deel van) hun graspartijen om te zetten naar een bloemenweide of een andere soort beplanting. De campagne ‘Bye bye grass’ probeert Vlamingen zin te doen krijgen om hun gazon anders in te richten. 

Bye bye grass’ voert ook campagne om lokale besturen het ‘bye bye grasscharter’ te ondertekenen. De stad Aalst heeft dat al ondertekend. De stad Gent straks ook?

Beelden van goede voorbeelden

Een goed voorbeeld naast de Finse piste rond de Watersportbaan.

watersportbaan1

Rond punt aan de Watersportbaan. Wordt dit een bloemenweide, dan vergt het bloemenperkje in het midden van de rotonde niet langer onderhoud: een bloemenmengsel zorgt voor bloemen over de hele rotonde met een minimale onderhoudsintensiteit.

rond punt watersportbaan1

 

Sommige middenbermen zijn al geen gras meer

middenberm geen gras meer1

Andere duidelijk wel

andere duidelijk wel1

 

De grasvelden tussen de woontorens aan Verenigde Natieslaan kunnen op vele plekken worden verruigd.

verenigde natieslaan1

Goed voorbeeld aan de Watersportbaan

voorbeeld watersportbaan1

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X