• Wij zijn GMF

    Marie, illustratrice Frontaal magazine

    Ik wou iets lokaal doen van vrijwilligerswerk voor het klimaat, dus GMF was ideaal.

GMF dient bezwaar in tegen bouwplannen en boskap langs Rozebroekslag

17 augustus 2023 at 10:19am

We zijn ruim over halfweg 2023, maar sommige projectontwikkelaars willen nog altijd geld te verdienen door te bouwen op plekken die daarvoor niet geschikt zijn. Deze keer bevindt het bedreigde perceel zich aan de rand van het Rozebroekenpark. Een ontwikkelaar wil de parkomgeving een twintigtal bomen armer maken, en dat terwijl Gent een bijzonder sterk verharde regio is met veel te weinig groen.

Kap niet waar onze zuurstof groeit

Gents MilieuFront is groot voorstander van méér bouwprojecten om de woningnood aan te pakken, maar niet ten koste van onze schaarse natuur. Het is volstrekt in strijd met de goede ruimtelijke ordening om op deze plaats te gaan kappen en bouwen. Het Gentse bomenarsenaal verkleinen staat lijnrecht tegenover toekomstbestendig denken en botst dus met het algemeen belang.

Er is bovendien grote kans dat het niet bij dat twintigtal bomen blijft. “De aanwezige bestaande bomen 2A worden effectief behouden, tenzij tijdens de aanlegwerken wordt vastgesteld dat deze bomen geen goeie gezondheidstoestand meer vertonen.” Dit klinkt niet bepaald geruststellend, wetende dat aanlegwerken te behouden bomen erg vaak beschadigen.

Dat het perceel pal langs Groenklimaatas 2 ligt, maakt het al helemaal onaanvaardbaar dat hier bomen zouden worden gerooid. Het perceel wordt bovendien langs verschillende zijden omgeven door ‘biologisch zeer waardevol’ terrein, zo stelt de Biologische Waarderingskaart van de Vlaamse overheid:

De natuur op het perceel waar men nu wil gaan bouwen, heeft een niet te onderschatten buffer- en corridorfunctie. In een te sterk verharde en onderbeboste regio als Gent heeft het kappen van een twintigtal bomen altijd een effect op de biodiversiteit.

Het project ligt wél in overstromingsgevoelig gebied

In de aanvraag wordt gesteld dat het perceel zich niet bevindt in een risicozone voor overstromingen. Dat wordt gestaafd met een afbeelding van de watertoetskaart waarop inderdaad niets staat aangeduid. Maar een blik op het overstromingsrapport (categorie: pluviale risico’s) geeft een heel ander beeld weer (bron: de watertoets):

Het perceel bevindt zich dus weldegelijk in (pluviaal) overstromingsgevoelig gebied. Nog een goede reden dus om hier niet te bouwen en de natuur te laten doen waar ze goed in is: ons behoeden voor waterproblemen.

Het volledige bezwaarschrift (ingediend op 17 augustus 2023) lees je op deze pagina.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X