• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

GMF en Stad Gent planten eerste toekomstboom

25 januari 2022 at 10:25am

Op dinsdag 25 januari 2022 hebben Gents MilieuFront (GMF) en Stad Gent in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham een eerste toekomstboom geplant. Dat is een alleenstaande boom op een plein of straat die de ruimte krijgt om (minstens) 100 jaar oud te worden. Dit voorjaar alleen al komen er nog 41 toekomstbomen op 10 door de Gentenaars gekozen locaties, de komende jaren volgen er nog een pak meer.

De eerste toekomstboom komt er in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham op het grasveld tussen de Stokerijstraat en de Désiré Fiévéstraat. De wintereik is nu nog klein, zo’n 3 meter, maar binnen 20 jaar is het een indrukwekkend exemplaar van 20 meter. Toekomstbomen zijn bomen die voldoende ruimte en garanties krijgen om minstens 100 jaar onbezorgd te groeien. Zo worden de bomen ijkpunten voor een aangename omgeving, de beleving van de buurt en de biodiversiteit in de stad.

“Nieuwe, grote bomen in de stad helpen ons het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen van klimaatverandering. Bomen zijn niet alleen mooi, ze bieden schaduw en verkoeling in de zomer. Ze zorgen voor een betere luchtkwaliteit en opvang van regenwater, verhogen de biodiversiteit en creëren een aangename leefomgeving”
Dirk Waelput, vrijwilliger Gents MilieuFront

Gezocht: toekomstbomen
Het project toekomstbomen is een gezamenlijk initiatief van GMF en de Groendienst van Stad Gent. In 2021 ging GMF samen met alle Gentenaars op zoek naar goede locaties voor toekomstbomen in onze stad. Dit voorjaar worden er 41 toekomstbomen op 10 locaties aangeplant. Via een formulier van GMF konden Gentenaars zelf suggesties doen. De zoektocht leverde 150 kandidaat-locaties op, die nadien werden gewikt en gewogen door GMF-vrijwilligers en de Groendienst. Er werd gefilterd tot er uiteindelijk 38 locaties werden vastgelegd waarop een toekomstboom kan komen. Die worden niet allemaal in 2022 geplant, ook de volgende plantseizoenen komen er heel wat toekomstbomen bij.

“De wintereik die we hier planten is er niet enkel voor ons, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en hún nageslacht. We maken niet alleen de omgeving vandaag al aangenamer, we garanderen een gezellige plek mét natuurlijk decor voor ontmoetingen tussen toekomstige buurtbewoners”
Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

“We maken in de stad bewust ruimte voor ontharding en groen. Dat biedt ons de kans om bomen te planten die we kunnen laten doorgroeien tot monumentale bomen. Dat verrijkt de publieke ruimte voor iedereen en draagt bij aan een klimaatrobuuste stad”
Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte

Ode aan de toekomstboom
Bij de aanplant van de eerste toekomstboom stroopten GMF-vrijwilliger Dirk Waelput, burgemeester Mathias De Clercq en schepen van Publieke Ruimte Filip Watteeuw samen de mouwen op om de wintereik zijn nieuwe thuis te geven – normaal zou schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker de honneurs waarnemen, maar zij kon er door omstandigheden vandaag niet bij zijn. Eens de boom stevig in de grond zat, bracht dichter en GMF-vrijwilliger Daniel Billiet ceremonieel een ode aan de wintereik, die er generaties lang moet blijven groeien. Zijn gedicht ‘Rustwekkend ruisen’ ter ere van de eerste Gentse toekomstboom lees en bekijk je hieronder!

Rustwekkend ruisen 

Hij is gekomen om te blijven.
Opgewonden tweeten de vogels
het aan het geduldig gras:
hij is gekomen om te blijven
groeien. En eikels rond te strooien.

Hij duwt de aarde van zich af, strekt
zich weg van het duister, gaat
op pad. Niet voor een pleziertrip
maar om een leven lang te rumoeren,
te pompen, zich uit te sloven voor
meer licht en ruimer ademen. 

Hij is gekomen om te blijven. Ruisen
en een thuis te bieden aan meikevers,
boomklevers en dronken vlinders.
Elk jaar brengt hij een groter cadeau
schaduw tegen de brandende zon.  

Hij is gekomen om te blijven. Spelen
met de hoedjes van eikels en het gesluip
van gras. Wie de dag begint met het
wuivend welkom van een vriend is thuis.
Een stad zonder bomen kucht

kaduuk. De toekomst zal boom zijn.
Of niet zijn.

Daniel Billiet, dichter en vrijwilliger Gents MilieuFront

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X