• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Gents MilieuFront stelt vragen bij omgevingsvergunning Stora Enso

6 september 2021 at 10:16am

Stora Enso Langerbrugge produceert papier voor kranten en voor magazines. Papierproductie gebeurt bij Stora Enso Langerbrugge uitsluitend op basis van recyclagepapier. Hiervoor is jaarlijks 600.000 ton oud papier nodig. De productie wordt ondersteund door de energiestromen stoom en elektriciteit. De noodzakelijke thermische en elektrische energie wordt hoofdzakelijk op de site zelf geproduceerd in eigen energiecentrales (EC1 en EC2) die verschillende biomassastromen verbranden.  In EC1 worden hoofdzakelijk hernieuwbare brandstoffen zoals slib van de waterzuiveringsinstallatie en de ontinktingsinstallatie verbrand, aangevuld met houtafval als steunbrandstof. Deze installatie wordt ook BMK (=biomassa krachtcentrale) genoemd. In EC2 kunnen verschillende brandstoffen gebruikt worden. Deze installatie wordt een multifuel WKK genoemd. 

Stora Enso heeft plannen om haar verbrandingscapaciteit op te schalen. Ze wil de vergunde capaciteit op EC2 vergroten van 41.500 ton/jaar naar 81.500 ton/jaar. De extra 40.000 ton waterzuiveringsslib vervangt hout en RDF (refused derived fuel). 

Gents MilieuFront heeft vragen over stikstofdepositie in een nabijgelegen natuurgebied, over de rookgassen, over welk slib verbrand wordt en over water (waar ze hun water halen en hoe het water geloosd wordt)

Al onze vragen en opmerkingen vind je hier (in ons bezwaarschrift) 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X