• Wij zijn GMF

    Zjef, vrijwilliger redactieraad Frontaal magazine

    Alle beetjes helpen, en samen bereiken we meer.

Gents MilieuFront dient bezwaren in tegen milieuvergunning Cargill

9 april 2015 at 1:33pm

Cargill is actief in de bio(diesel)industrie. Het bedrijf heeft verschillende en uiteenlopende activiteiten in België, waaronder de productie van voedingsmiddeleningrediënten en de verwerking, distributie en verkoop van verschillende landbouwproducten. Het wil in haar vestiging in Genthaar crush activiteiten (van 400.000 ton per jaar naar 700.000 ton per jaar) en de semi-raffinage (van 450.000 ton naar 760.000 ton per jaar) uitbreiden. Daarnaast breidt het bedrijf uit met een nieuwe activiteit: extra raffinage tot food-grade olie. De capaciteit van deze nieuwe afdeling is begroot op 330.000 ton per jaar.

Cargill vraagt geen uitbreiding van de biodieselinstallatie: die blijft op 330.000 ton per jaar.

Cargill importeert koolzaad uit de hele wereld. GMF vraagt om in de milieuvergunning een stappenplan op te nemen om te garanderen dat koolzaad met de meest voordelige milieubalans gebruikt wordt. Zo kan het milieuvoordeel groter zijn door op termijn vooral regionaal geproduceerd koolzaad te verwerken waardoor de emissies van trans-Atlantische scheepvaart vermeden worden. De emissies van de internationale scheepvaart zijn momenteel ongereguleerd en dragen aanzienlijk bij tot de klimaatverandering.

GMF vroeg tijdens de kennisgevingsperiode om een extra discipline klimaat op te nemen in het MER. Dit aspect werd niet meegenomen in het richtlijnendocument.

Toch wil GMF nog eens benadrukken dat Cargill één van de 20 Gentse bedrijven is onder het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) en wel degelijk een grote impact heeft op de Gentse uitstoot van broeikasgassen. De stad Gent heeft de ambitie om de uitstoot met 20 % te verminderen tegen 2020 en een klimaatneutrale stad te worden tegen 2050.

Al onze argumenten vind je in ons bezwaarschrift hier

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X