• Wij zijn GMF

    Wieske, helpt bij Frontaalverzending

    Ik vrijwillig met plezier voor GMF, lieve mensen en voor Gent.

Klimaatplan in praktijk

26 februari 2015 at 1:13pm

Het Gentse klimaatplan verzamelt alle acties uit het bestuursakkoord die in min of meerdere mate zorgen voor een daling van de CO2-uitstoot. Dit klimaatplan is geen plan van de klimaatschepen Tine Heyse maar van de hele bestuursploeg. Staat er iets nieuws in? Niet als je het bestuursakkoord gelezen hebt. De topper uit de reeks maatregelen zijn de extra inspanningen die ons over de streep moeten trekken om eindelijk eens te starten met het isoleren van dak, gevel of ramen. Meer hierover in Frontaal van maart 2015. Voor de financieel zwakkeren is er nog extra financiële ondersteuning en begeleiding door Regent. Ook de sociale huisvestingsmaatschappijen zullen in Gent energiezuiniger moeten bouwen.

 

Het klimaatplan stelt ook dat alternatieve energieproductie moet stijgen. De stad wil allerlei initiatieven faciliteren.

Wij willen meer. Zorg ervoor dat – samen met Energent – op alle daken van de stadsgebouwen zonnepanelen komen, waar de Gentenaar zijn deel van kan aankopen. We hebben ook een totaal nieuw idee. Leg een warmtetaks op aan bedrijven die restwarmte lozen. Met die restwarmte investeert de stad in de uitbouw van haar eigen warmtenet.

 

Als uitsmijter nog een korte opsomming van andere acties die niet in het klimaatplan staan:

  • zoek alternatieven voor de energieverslindende ijspiste en kraampjes (zie pagina 12);
  • leg grote weerkerende evenementen zoals het lichtfestival, kermisattractie een energie-resultaatsverbintenis op met jaarlijks strenger wordende criteria;
  • roep een halt toe aan nieuwe grote ontwikkelingen die autogericht zijn zoals het Outletcenter naast Flanders Expo en de Ikea;
  • richt elke nieuwe wijk in als een klimaatneutrale wijk.

 

Verschenen in ledentijdschrift Frontaal van december 2014

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X