• Wij zijn GMF

  Zjef, vrijwilliger redactieraad Frontaal magazine

  Alle beetjes helpen, en samen bereiken we meer.

Klimaatbescherming moet leidraad zijn voor Gents bestuursakkoord

18 oktober 2018 at 12:03pm

In juni 2018 lanceerde GMF zijn kieswijzer naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Daar peilden we naar concrete maatregelen en intenties van de politieke partijen op vlak van milieu en klimaat. Uitgaande van de antwoorden van Open Vld, CD&V en kartel sp.a-Groen gaan we ervan uit dat we volgende elementen in het bestuursakkoord zullen terugvinden (omdat beide formaties positief op onze stellingen antwoordden).

 1. Er komen op zijn minst verkeersleefbaarheidsplannen voor gebieden buiten de R40. Het kartel wil ook circulatieplannen. Vast lijkt wel te staan dat er ook buiten de ring maatregelen komen om de druk van het verkeer tegen te gaan. Het is nog onduidelijk welke kant het op gaat met de knips aan de Bargiebrug en het Griendeplein. Voor GMF moeten beide knips behouden blijven.
 2. Stad Gent maakt de volgende legislatuur werk van elektrische taxi’s. Over de datum van invoering moet nog onderhandeld worden.
 3. Het aanbod van parkeerplaatsen op openbaar domein wordt afgebouwd. Dat creëert meer ruimte voor fietspaden, groen en fietsparkeerplaatsen.
 4. Stad Gent plant bijkomende P+R-plaatsen in.
 5. Stad Gent maakt werk van groene oevers.
 6. Daken van stadsgebouwen krijgen – waar mogelijk – allemaal zonnepanelen.
 7. De lage-emissiezone wordt uitgebreid tot binnen het gebied van de R4.
 8. Het budget van Ivago voor preventie wordt opgetrokken naar 1%.
 9. Stad Gent zet in op divestment en herbestemt fondsen die in fossiele energie beleggen.
 10. De stad maakt werk van een materialenpaspoort voor gebouwen.  
 11. De stad maakt werk van een klimaatbarometer voor de stad Gent.

Een ambitieus bestuursakkoord voor een wereld vol milieu uitdagingen

Bovenstaande maatregelen zijn de kleinst gemene deler (van de vragen die wij voorlegden) van alle partijen aan tafel. Uiteraard verwachten wij nog veel meer van de stad.
Gent heeft in Vlaanderen de laatste jaren een reputatie opgebouwd als voorbeeldstad op vlak van milieu en klimaat.

Gents MilieuFront wil dat Stad Gent blijft experimenteren om de voetafdruk van de stad en haar inwoners te verkleinen. Leuke en innovatieve projecten, experimenten en start-ups alleen zullen niet volstaan. Stad Gent (en alle Vlaamse gemeenten) moeten zich voorbereiden op en beraden over Gent in de 22ste eeuw. Dit bestuur moet nú onder acties ondernemen en beleid ontwikkelen over:

 • Hoe gaan we stad Gent klimaatneutraal maken voor 2050 (De Europese milieubegeging stelt dat we klimaatneutraal tegen 2040 moeten zijn om de opwarming van de aarde onder 1,5°C)?

 • Hoe gaan we om met de uitstoot van de bedrijven in de haven van Gent?

 • Hoe kunnen we de consumptie van de Gentenaars verduurzamen?

 • Hoe kunnen we af van gas voor onze huizenverwarming?

 • Hoe maken we de omslag van privé fossiel personenvervoer naar gedeeld/openbaar niet-fossiel vervoer?

 • Hoe kunnen we onze voedselproductie zo organiseren dat ze lokaal en biologisch is?

 • Hoe kunnen we nu al werk maken van de betonstop?

 • Hoe gaan we de stad beschermen tegen/aanpassen aan klimaatverandering?

 • Hoe gaat de stad om met het middenveld en burgerinitiatieven om de stad klimaatneutraal te maken?

Gents MilieuFront wil dat het volgende bestuur ook werk maakt van een heel pak andere maatregelen die Gent nog meer op de kaart moet zetten als duurzame referentiestad. Het gaat om maatregelen rond voedselonafhankelijkheid en nabijheid, circulaire economie, klimaatneutraliteit, duurzame mobiliteit,…

Stad Gent moet de komende legislatuur meer dan ooit een referentiestad worden op vlak van milieu en klimaat.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X