• Wij zijn GMF

    Titus, vrijwillig graficus bij Frontaal magazine

    Tijd om te leren over de wereld waarin we leven, vooral mijn Gentje.

De sustainable development goals als verbindend kader

6 maart 2019 at 2:28pm

Sinds eind 2015 vormen 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die door alle VN-lidstaten zijn onderschreven de globale duurzaamheidsagenda. Het gaat om de opvolger van de 8 milleniumdoelstellingen die sinds het jaar 2000 voor 15 jaar vooral de noord-zuidagenda richting gaven.

Nu geven de SDG’s een ruimere duurzaamheidsstreven aan, waarbij onder de 17 hoofddoelstellingen (te lezen als thema’s of duurzaamheidsapecten) ook 169 concrete subdoelstellingen of targets horen. Timing voor het behalen van deze agenda is 2030. Dit is in deze context eigenlijk morgen al!

Holistisch

In plaats van de 3P’s (People, Planet, Profit), zijn er nu 5 P’s om de doelstellingen aan te linken. Met ‘Peace’ doelt men ook op betrouwbare instellingen als voorwaarde voor duurzame ontwikkeling en ‘Partnership’ gaat over de noodzaak aan samenwerking. Ook omwille van de diversiteit aan thema’s wordt duurzame ontwikkeling hierdoor extra allesomvattend bekeken. De agenda wordt verder ook ‘ondeelbaar’ genoemd, hetgeen betekent dat je telkens alle aspecten moet bekijken en je ze niet tegen elkaar mag afwegen. Het is trouwens de bedoeling dat alle maatschappelijke actoren de SDG’s nastreven. Zo worden ze een gemeenschappelijke taal, wat handig kan zijn om ermee aan de slag te gaan!

Werkbaar?

En nu? Zijn dit niet de zoveelste doelstellingen die met veel ambitie worden afgekondigd? Gaat er nu wél iets mee gebeuren? Kunnen we eindelijk de omslag maken?

Overheden en bedrijven zullen wellicht in eerste instantie bepalen wat ervan in huis komt, door deze holistische duurzaamheidsagenda al dan niet in hun strategische documenten in te schrijven en in concrete doelstellingen te vertalen. Maar toch mag je de rol en de kracht van ons, burgers en verenigingen, niet onderschatten! Waar bij politiek en bedrijven vaak systemische kortetermijnbelangen spelen, geeft ons buikgevoel aan dat er iets grondig mis zit.

Omdat alle landen, en dus onze politieke vertegenwoordigers, zich tot de SDG’s hebben geëngageerd, kunnen we ze erop afrekenen. Duurzaamheidsinitiatieven kunnen daardoor niet meer ongehinderd tegengewerkt worden, maar verdienen openlijk en misschien zelfs wettelijk/juridisch alle steun!

Duurzaamheidsoplossingen en goede praktijken, bestaand of nieuw, kunnen aan de SDG’s gelinkt worden. Zo kunnen we de agenda gebruiken om deze praktijken meer kracht te geven. Dit ook via onze eigen rol binnen vereniging, bedrijf, bank of overheid. Want het is nodig!

Voor meer info: www.sdgs.be of www.do.vlaanderen.be/sdgs

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X