• Wij zijn GMF

    Pieter, voorzitter en duizendpoot

    Via GMF kan ik in Gent een lokaal antwoord geven aan een wereldwijde uitdaging.

Persconferentie ondertekening klimaatpact

26 februari 2015 at 2:15pm

Gent 29 augustus 2012  – Vandaag ondertekenen alle Gentse democratische partijen het Gents Klimaatpact. Daarin engageren ze zich om na de gemeenteraadsverkiezingen al het mogelijke te doen om een klimaatneutraal Gent tegen 2050 mogelijk te maken. Al in de volgende bestuursperiode worden de nodige mensen en middelen ingezet om meer acties te ondernemen.

Het Gents Klimaatpact wordt gelanceerd door Gents MilieuFront (GMF). Deze milieuorganisatie stuurde alle democratische partijen een vragenlijst over hoe zij Gent in de toekomst zien. GMF vroeg aan de partijen of ze zich konden vinden in een klimaatneutraal Gent tegen 2050 en hoe ze dat gingen realiseren. “Al voor de Gentenaren in oktober naar de stembus trekken, bestaat er een brede politieke consensus over het feit dat het Gentse klimaatbeleid moet leiden tot een vrijwel nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050.”, zegt Sam Van den plas, voorzitter van GMF. “We zijn blij dat het beperken van klimaatverandering voor Gent een duidelijk pre-electoraal thema is. Over de doelstellingen bestaat er een politiek akkoord op basis van wat wetenschappelijk noodzakelijk is. Nu komt het er op aan de middelen te bepalen.”, aldus Van den plas. Bestaat er ook steun voor concrete maatregelen op korte termijn om de klimaatdoelstellingen op lange termijn te realiseren? Gelukkig wel: alle partijen verklaren zich voorstander van een grootschalig energierenovatieprogramma voor woningen. Er is ook eensgezindheid over een stedelijk actieplan voor hernieuwbare energie én energiebesparing. Verder kan ook de afbraak van de beruchte fly-over aan het Zuid (B401) op brede politieke steun rekenen. “We zijn bijzonder tevreden dat onze meer dan 10 jaar oude eis om de ruimtelijke miskleun van de fly-over aan het Zuid te zien verdwijnen, eindelijk serieus genomen wordt. We verwelkomen verder de steun voor het bijkomend inzetten op hernieuwbare energie en energiebesparing in Gent. Toch blijven we benadrukken dat ook het actief tegengaan van de ergste vervuilers en zinloze energieverspilling deel uitmaken van een coherent klimaatbeleid”, vervolgt Sam Van den plas. GMF denkt dan bijvoorbeeld aan een verbod op het gebruik van terrasverwarming voor horecazaken, en het invoeren van milieuzones om oude vervuilende wagens te weren uit het stadscentrum.

Op dit ogenblik bestaan er tussen de partijen vooral meningsverschillen over het mobiliteitsbeleid. Volgens GMF is dat een cruciaal element om Gent duurzamer en klimaatneutraler te maken. Over de voorgestelde maatregelen bestaat weinig eensgezindheid . Geen enkele partij lijkt het verband te willen erkennen tussen verkeersdrukte en het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de stad. GMF verwacht van de volgende bestuursploeg concrete maatregelen om het autoverkeer een minder centrale plaats te geven in haar beleid. Het nieuwe stadsbestuur moet kiezen voor projecten waarin de fiets en het openbaar vervoer voorrang krijgen. Dat is de enige manier om onze schitterende stad leefbaar te houden voor alle Gentenaars en de toekomstige generaties.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X