• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

GMF-vrijwilligers & bewoners ontharden Henri Mortierstraat (Gentbrugge)

26 september 2020 at 7:00am

Ondanks het hondenweer staken de bewoners van de Henri Mortierstraat in Gentbrugge samen met vrijwilligers van Gents MilieuFront (GMF) op zaterdag 26 september de handen uit de mouwen om een aanzienlijk deel van hun straat te ontharden. Vrij vertaald betekent dat: stenen weghalen om plaats te maken voor groen en een waterdoorlatende bodem. Harde stoeptegels ruimden baan voor maar liefst 11 voor- en geveltuintjes, in totaal goed voor zo’n 60 m² ontharde ruimte. Eerst werd met man en macht de harde ondergrond weggenomen en verse teelaarde aangevoerd, vervolgens werden de tuintjes collectief beplant met vers groen.

Waterinfiltratie

Een eerder project van GMF en de bewoners van de Désiré Toeffaertstraat haalde vorig jaar het nieuws toen het werd uitgeroepen als een van de winnaars van Operatie Perforatie. Die prijs, uitgereikt door Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte, beloont initiatieven die overbodige stukken verharde oppervlakte weghalen om plaats te maken voor water en groen. Waar regenwater de bodem kan insijpelen, wordt de grondwatertafel aangevuld en is er veel minder kans op wateroverlast na hevige regenval. GMF pakte nu de Henri Mortierstraat aan, parallel aan de Toeffaertstraat.

Screenshot 2020 09 26 at 17.40.10

‘Zacht’ alternatief

De ontharding en ingroening van de Henri Mortierstraat kwam er op initiatief van GMF. In de zomer van 2019 informeerde GMF de bewoners over alternatieven voor de verharding voor hun deur. De bewoners (die om het blokje de mooie resultaten van de Toeffaertstraat konden zien) werden geïnspireerd en aangespoord om de bestaande egale betegeling voor hun huis te ontharden en te vervangen door voor- en geveltuinen. Uiteindelijk tekenden 10 gezinnen in op het project, en kon het dromen van een voor- of geveltuin beginnen.

Screenshot 2020 09 26 at 17.42.54

Gebundelde krachten

Om hen daarbij te helpen nam GMF een professionele eco-tuinarchitecte onder de arm. Tijdens verschillende speeddates kregen de bewoners een schat aan informatie en inspiratie mee. Samen met de architecte kwamen ze zo stap voor stap dichter bij hun droomtuin. Ook Stad Gent volgde van bij de start de ontwikkelingen van het project op, en stelde onderweg advies en logistieke ondersteuning ter beschikking. De groendienst leverde o.a. teelaarde voor de verse tuintjes aan, en via de wegendienst werden containers voor het geruimde puin geregeld.

 Screenshot 2020 09 26 at 17.42.24

Verkoeling, biodiversiteit en… gezelligheid

De gloednieuwe tuinen zijn niet alleen gunstig voor regenwater dat nu opnieuw zijn weg naar de bodem vindt. Minder verharding betekent ook dat het hitte-eilandeffect in de straat wordt teruggedrongen, en bovendien zorgt het nieuwe groen voor een extra afkoelend effect. Klimaatadaptatie pur sang, zoals die o.a. beschreven staat in het vierde spoor van de Blue Deal (‘particulieren sensibiliseren en stimuleren om te ontharden’) van de Vlaamse Regering en in het Gentse bestuursakkoord 2019 – 2024 (‘vergroenen en ontharden van Gentse straten en pleinen met extra straatbomen, groenzones, groene gevels, bijkomende geveltuintjes en groenslingers’).

Meer tuinen en groen komen ook de biodiversiteit in de straat ten goede. Maar minstens even belangrijk voor de bewoners van de Henri Mortierstraat zijn de andere gunstige effecten: meer tuintjes aan de straatkant zorgen voor extra gezelligheid en sociaal contact onder de buren!

Screenshot 2020 09 26 at 17.41.58

Tegenbeweging

Op veel plaatsen in de stad gebeurt helaas nog het omgekeerde: voortuinen worden regelmatig dichtgeplaveid, ook al laten de bouwvoorschriften dat niet altijd toe. Stad Gent bekijkt dan wel hoe ze hier strenger tegen kunnen optreden, maar GMF wil dat de stad snel met een sterke visie komt rond die problematiek. Ondertussen zet de vereniging alvast zelf graag de tegenbeweging in gang, en daar werken de bewoners van Gentbrugge graag aan mee. Ze plukken er dankzij de projecten in hun buurt ook meteen de vruchten van.

Screenshot 2020 09 26 at 17.44.08

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X