• Wij zijn GMF

    Pieter, voorzitter en duizendpoot

    Via GMF kan ik in Gent een lokaal antwoord geven aan een wereldwijde uitdaging.

Boekbespreking: Drawdown van Paul Hawken

1 september 2021 at 3:10pm

In februari 2021 besprak de GMF boekenclub “Drawdown” van Paul Hawken. Michaël Verest schreef er onderstaand kort verslag over, voor onze Frontaal Zomer 2021.

Taboeloos onderzoek
Drawdown van Paul Hawken stelt een lijst op met honderd mogelijke wegen om tegen 2050 de drawdown mee te maken: het moment waarop broeikasgassen hun piek bereiken en beginnen te dalen.
Deze wegen krijgen een rating volgens de hoeveelheid CO2-reductie. Zo staan elektrisch fietsen op #69 met een vermindering van 0,96 gigaton CO2.
Ook kosten en besparingen worden keurig genoteerd. Het herstellen van verarmde landbouwgrond bijvoorbeeld zal een kost met zich meebrengen van 72 miljard $. De besparing daarentegen bedraagt 1.340 miljard $.

Lijstjes
Wat staat op #1?
Koelmiddelen: het goedje dat onze koelkasten en airco’s maakt tot wat ze zijn. Dit spul is zo toxisch dat 170 landen overeengekomen zijn om het niet meer te gebruiken. Een akkoord uit 2016 zou de opwarming met 0,5°C kunnen verminderen, maar het probleem is dat de meeste emissies vrijkomen na de ontmanteling van de apparaten.

Op #13 vinden we een vergeten schoonheid: veengebieden. Ze houden momenteel twee keer zoveel koolstof vast als alle bossen samen. Wanneer 67% ervan beschermd zou worden, reduceren ze niet enkel 21 gigaton CO2, maar voorkomen ze ook de uitstoot van 1230 gigaton door hun enorme opslagcapaciteit. Voorwaarde? Hou ze nat, anders worden ze CO2-schoorstenen.

Op #6 vinden we meisjes. Er is berekend dat wanneer meisjes universeel onderwijs zouden genieten, we tegen 2050 met 843 miljoen mensen minder zijn. Dit omdat opgeleide vrouwen minder en gezondere kinderen krijgen. Zulke vrouwen zijn trouwens een prima vaccin tegen generationele armoede.
Maar er zijn ook gevoeligere wegen. Is geboortebeperking een valabele optie in de strijd om onze aarde? Het eufemisme dat gebruikt wordt is ‘gezinsplanning’ (#7 in de lijst), maar dat komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Minder mensen = minder uitstoot.
Bewijs maar eens dat u niet te veel bent.

Verwachting
U hoeft geen meeslepend verhaal te verwachten. Het boek is een droge uiteenzetting van mogelijke oplossingen in verschillende sectoren. Dus hoewel niet sexy, is het leerrijke lectuur.
Verwacht u ook niet aan een politieke uiteenzetting. De wegen lijken op het eerste zicht vooral technisch, maar we vinden in de top tien slechts drie ‘echt’ technologische oplossingen terug. De rest betreft voedsel, landbouw en vrouwen.

Doelpubliek?
Beleidsmakers, activisten en mensen die een beetje hoop willen. Dat was alleszins de conclusie van onze GMF-boekenclub.
Het was een digitale aangelegenheid wegens een zeker virus, maar er werd naar lieve lust gediscussieerd, becommentarieerd en bijgeleerd.
Er werd zowaar gelachen in donkere tijden.
Nog negenentwintig jaar tot 2050.
Waar wachten we op?

Paul Hawken, Drawdown. Het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren. 2018, Uitgeverij Maurits Groen, 238 p.

Goesting om mee te lezen?  Vind alle info over onze boekenclub hier.

Foto: Unsplash Nick Fewings

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X