• Wij zijn GMF

    Lieven, vrijwilliger beleid

    Gent mee veranderen door te denken én te doen!

Gents MilieuFront vraagt om hinder installatie DEME te verlagen

18 juni 2024 at 1:55pm

Sinds april 2022 verwerkt DEME aan de Kuhlmannkaai in de Gentse haven afvalstromen. Tot 17 juni liep het openbaar onderzoek voor een aanpassing van de verkregen vergunning. De brede opzet van het recyclagecentrum wordt verlaten. De focus in de nieuwe aanvraag ligt op een fysicochemische wasinstallatie van niet-gevaarlijk gronden. 

GMF keek het dossier in en diende een bezwaar in. Het volledige bezwaarschrift vind je hier

GMF staat positief tegenover de duidelijke keuze die het bedrijf maakt voor één soort afvalverwerking en voor het enkel behandelen van niet-gevaarlijke gronden. Als voornaamste verbetervoorstel geeft GMF mee om de volledige wasinstallatie in een loods te bouwen en om de te reinigen gronden in een loods te stockeren. Dit is een goede maatregel om stofhinder en verontreiniging naar lucht, bodem en water (beter) te voorkomen.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X