• Wij zijn GMF

    Zjef, vrijwilliger redactieraad Frontaal magazine

    Alle beetjes helpen, en samen bereiken we meer.

Hoera innovatieproject North-C Circular, maar…

2 februari 2023 at 12:16pm

Dinsdag 7 februari staat het ontwerp brownfieldconvenant Rodenhuizekaai geagendeerd op de commissie mobiliteit, economie en openbaar domein van Stad Gent. North Sea Port en ArcelorMittal Belgium willen aan de Rodenhuizekaai een gloednieuw en innovatief industrieterrein North-C Circular ontwikkelen.

Hoera, maar
Gents MilieuFront (GMF) juicht de ambities voor een circulaire economie en klimaatneutrale haven hard toe. North-C circular is een grote stap in de goede richting. Ook het saneren van vervuilde gronden vinden we goed nieuws. Maar: een van de grootste bossen van Gent zal hiervoor grotendeels verdwijnen. De werken zouden eind 2024 al van start gaan, maar voor zover wij weten zijn er nog geen concrete remediërende plannen.

Rol Stad Gent
Hier kan Stad Gent een belangrijke rol opnemen. Het stadsbestuur zal zich de komende jaren moeten buigen over vergunningsaanvragen op het terrein en speelt dus een belangrijke rol speelt – daarnaast is Stad Gent ook hoofdaandeelhouder in North Sea Port. Het is wat GMF betreft de rol van de Stad om aan te dringen op een concreet plan voor boscompensatie. Het is wenselijk dat er nu al concrete engagementen in de brownfieldconvenant worden opgenomen.

Slim en compact ontwikkelen
We hopen dat op het terrein zelf zoveel mogelijk bestaande natuur en bos behouden kan blijven, en dat er door slim ontwerp (bv. compact bouwen door kantoren bovenop loodsen te plaatsen) ook nieuwe natuur en bos kan komen. We vragen ook dat er van bij de start van het project experten rond natuurontwikkeling in het ontwerpteam zitten.

Ruime en reële compensatie
We vragen een ambitieuze boscompensatie. Die is niet alleen ambitieus in oppervlakte (minstens 2:1), maar ook op het vlak van het verhogen van de biodiversiteit in de streek. Daarbij horen eveneens de financiële middelen om de nazorg/beheer van het gebied te garanderen. Geld op een boscompensatierekening vinden we niet interessant, we eisen reële compensatie. En die komt er dan liefst zo dicht mogelijk in de buurt van de te verdwijnen natuur.

Nieuw bosgebied, gezond SXW
Ook wensen we duidelijk een nieuwe zone voor natuur en bos, en niet de aanplanting van bos in een gebied dat daar al voor voorzien is.  We vragen ook aandacht voor de bufferwerking van het bos voor de dorpskern Sint-Kruis-Winkel, vlak bij ArcelorMittal gelegen.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X