• Wij zijn GMF

    Titus, vrijwillig graficus bij Frontaal magazine

    Tijd om te leren over de wereld waarin we leven, vooral mijn Gentje.

GMF steunt invoering LEZ en mobiliteitsplan

3 juni 2016 at 8:35am
Gisteren werd bekend gemaakt dat ook de stad Gent een Lage Emissie Zone (LEZ) zal invoeren om oude dieselwagens uit het centrum te weren en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. GMF ondersteunt ten volle de invoering van een LEZ, al had dat van ons sneller mogen gebeuren. De LEZ zal immers helpen om de hoeveelheid fijn stof en dieselroet in de lucht naar beneden te halen. Dat is een goede zaak voor de gezondheid van de Gentenaars, want fijn stof zorgt elk jaar voor heel wat extra zieken en vroegtijdige overlijdens. De vooropgestelde LEZ beperkt zich tot de binnenstad. GMF ziet een LEZ graag terugkomen in de wijken buiten de kleine ring en wil hiervoor mee ijveren.  
 
Met de invoering van het mobiliteitsplan zal Gent werk maken van minder autoverkeer. Ook dat zorgt uiteraard voor minder uitlaatgassen. In eerste instantie komt er dankzij het mobiliteitsplan minder autoverkeer, in een tweede fase dankzij de LEZ properder autoverkeer. Dat is een goede zaak voor Gent en de Gentenaars. 
 
Gent sluit zich met de invoering van een LEZ aan bij meer dan 200 andere steden in Europa die een LEZ hebben ingevoerd en daardoor hun luchtkwaliteit zagen verbeteren. GMF stelt voor om nu ook al na te denken over de invoering van een ‘No Emission Zone’ op langere termijn, bv. vanaf 2030. Dat kan door in de zone vanaf dan enkel nog elektrische of hybride wagens toe te laten. 
Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X