• Wij zijn GMF

    Sabine, doener

    zot doen en af en toe actievoeren voor 't milieu

De juiste meter op de juiste plaats

4 december 2014 at 9:14am

Een discussie naast de kwestie

Gent heeft de op één na slechtste luchtkwaliteit van Vlaanderen/België, volgens het luchtkwaliteitmeetnet van de Vlaamse Overheid. De luchtkwaliteit in Gent wordt gemeten in het Baudelopark. Schepen van Milieu Tom Balthazar (SPa) trekt de metingen en het meetpunt in een artikel van de Gentenaar in twijfel. Hij stuurt aan op een nieuwe locatie van het meetpunt. Volgens hem hebben de Gentse feesten een te grote invloed op het meetpunt. “We mogen dus 10 dagen aftrekken van de 47 dagen met overschrijdingen” meent de Schepen. Uit onze analyse van de meetresultaten lijkt het te kloppen dat er tijdens de Gentse Feesten afwijkingen gemeten worden in vergelijking met andere meetposten in Vlaanderen. Het gaat dan over overschrijdingen in Gent terwijl dat nergens anders in Vlaanderen het geval is.

Maar de discussie zou niet mogen gaan over het al of niet correct zijn van de locatie in het Baudelopark. Maar wel over wat we nu gaan doen aan de slechte luchtkwaliteit. En daarom moeten er bijkomende of andere meetpunten komen. Volgens Gents MilieuFront moeten er meetpunten komen in een woonwijk binnen de stadsring (om de achtergrondwaarden te bepalen) en in een drukke Gentse doorgangsstraat (in een zogenaamde streetcanyon) vb in de Keizer Karelstraat. Verder wil GMF dat er ook metingen gebeuren op de stadsring zelf, pakweg aan de Heuvelpoort. De luchtkwaliteitsmetingen kunnen dan ook op infoborden aangekondigd worden aan de dagelijkse processie van stilstaande wagens aan de Heuvelpoort.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X