• Wij zijn GMF

    Benjamin, bestuurslid, handige harry

    Gelukkig zijn er ook veel mensen binnen en buiten GMF die constant aan de ecologische kar blijven trekken en op dezelfde nagel blijven kloppen.

Luchtkwaliteitsplan Gent

4 december 2014 at 9:17am

Vijftig maatregelen moeten zorgen voor een gezondere lucht in Gent.  

De luchtkwaliteit in ons land is in het algemeen niet goed. Ondanks een afname van de verontreinigende stoffen in de lucht is er nog steeds een probleem met fijn stof, stikstofoxiden en ozon. De concentratie van deze stoffen in de lucht is zo erg dat ze de gezondheid kan schaden. In de steden is deze problematiek, door de hogere bevolkingsdichtheid, sterkere verwevenheid van verschillende functies en een compact en intensief gebruikt wegennet, nog scherper.

Hier kan je het Luchtkwaliteitsplan van Stad Gent vinden.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X