• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Luchtkwaliteit centrum Gent vooral slecht door toedoen verkeer

23 juni 2017 at 9:03am

De stad Gent maakte vandaag de resultaten bekend van de meetcampagne die ze afgelopen jaar uitvoerde in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij. Op 50 plaatsen in Gent werd stikstofdioxide (NO2) gemeten. NO2  is een goede parameter om luchtvervuiling afkomstig van autoverkeer te meten. Uit de resultaten blijkt dat – niet verwonderlijk – de plekken met de slechtste luchtkwaliteit zich bevinden op plaatsen in het centrum. Dat komt door de combinatie van een hoge verkeersintensiteit met dichte bebouwing. Het punt met de slechtste luchtkwaliteit bevindt zich in de Sint-Jacobsnieuwstraat. Een straat met (voor de invoering van het circulatieplan) druk verkeer, veel bussen en dichte hoge bebouwing. Op vele plaatsen wordt de Europese norm van 40 microgram/m³ (jaargemiddelde) niet gehaald.

 

Gents MilieuFront wil dat de stad ernaar streeft overal in Gent onder de norm van 40 microgram/m³ te blijven. Gents MilieuFront gaat ervan uit dat het circulatieplan een positieve invloed zal hebben op de luchtkwaliteit binnen de R40. Bijkomende metingen dienen dit vermoeden te bevestigen. Daarnaast kijkt Gents MilieuFront reikhalzend uit naar de lage emissiezone (die wat GMF betreft ruimer mag zijn dan het gebied binnen de R40), een schoner wagenpark en circulatieplannen  buiten de R40. Gents MilieuFront wil daarnaast dat de stad er in de volgende legislatuur voor zorgt dat de Gentse taxivloot enkel nog uit elektrische voertuigen bestaat. 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X