• Wij zijn GMF

    Marie, illustratrice Frontaal magazine

    Ik wou iets lokaal doen van vrijwilligerswerk voor het klimaat, dus GMF was ideaal.

Luchtkwaliteitsplan Gent: tijd voor actie.

13 juli 2016 at 10:02am

Hoera, een plan. Nu tijd voor actie.

De Vlaamse Overheid, het havenbedrijf en de stad Gent stellen op 13 juli 2016 hun plan voor om werk te maken van een betere luchtkwaliteit in de stad en de haven. Eindelijk, want de luchtkwaliteit in Gent blijft ondermaats en behoort tot de slechtste van Europa.

Dit plan moet alle inspanningen van het Vlaams Gewest en de stad Gent stroomlijnen.

Gents MilieuFront verwelkomt het plan en leest een aantal ambitieuze maatregelen die verder onderzocht moeten worden. Het plan somt een aantal belangrijke ingrepen op om te komen tot een betere luchtkwaliteit: investeren in stadsdistributie, uitbreiding van het voetgangersgebied en circulatieplan, het invoeren van een lage-emissiezone, investeren in autodelen, investeringen in binnenvaart, investeringen in openbaar vervoer en fietsen,…

Anderzijds had Gent al een luchtkwaliteitsplan (looptijd 2010-2015). In dit plan stonden al 50 maatregelen om te komen tot een betere luchtkwaliteit. Rond veel van die plannen is veel gestudeerd en veel nagedacht maar weinig concreet ondernomen. In dit plan stonden onder meer: de herinrichting van de Dampoort, de uitbreiding van de voetgangerszone, koppelen van milieuvoorwaarden voor toegang voetgangerszone, vergroenen taxivloot,….

Het plan heeft de verdienste dat er wordt samengewerkt tussen de stad, de haven en Vlaanderen. Een minpunt is dat er veel nog te onderzoeken is en dat er voor vele maatregelen een onduidelijke timing en vaag budget naar voor wordt geschoven. Er worden ook weer bijkomende inspanningen gevraagd voor openbaar vervoer, terwijl het openbaar vervoer nu al eeuwig lijkt te moeten besparen.

Gents MilieuFront zal er mee over waken dat er voldoende ambitie aan de dag wordt gelegd voor de uitvoering van dit plan. Dat wil zeggen dat de Vlaamse regering voldoende budgetten vrijmaakt voor de ondertunneling van de Dampoort en het slopen of vergroenen van de Fly-over aan het Zuidpark. Verder ijvert GMF voor een lage emissiezone die groter is dan de R40 en voor een permanente snelheidsverlaging op de autosnelwegen rond Gent.

Gents MilieuFront mist in dit plan wel een passage over de luchtkwaliteit en maatregelen aan het viaduct van Gentbrugge (E17). Gents MilieuFront vraagt zich ook af hoe de stad het outletcenter aan The Loop denkt te rijmen met dit luchtkwaliteitsplan.

We hopen dat dit plan een echte start vormt om luchtkwaliteit serieus te nemen.

Wanneer luchtkwaliteit een leidraad wordt in het beleid van de Vlaamse Overheid, de haven en de stad Gent, kan het niet anders dan dat ze de – in het plan – voorgestelde maatregelen ter harte neemt. Gents MilieuFront zal de implementatie van dit plan nauwgezet opvolgen.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X