• Wij zijn GMF

    Wieske, helpt bij Frontaalverzending

    Ik vrijwillig met plezier voor GMF, lieve mensen en voor Gent.

Verbiedt Stad Gent ook vervuilende wagens?

4 december 2014 at 9:21am

In Duitsland kunnen steden en gemeenten binnenkort milieuzones afbakenen waarbinnen enkel ‘propere wagens’ toegelaten zullen worden. Met deze maatregel hopen ze in Duitsland werk te maken van de fijn stof problematiek. Op 1 januari aanstaande starten in Duitsland de eerste steden met de invoering van zogenoemde een Umweltzone. Deze steden zijn Berlijn, Hannover, Köln, Augsburg, München en Regensburg en Neu-Ulm. Later in 2008 volgen nog een heel aantal andere steden met de invoering van een milieuzone. Een sticker op de voorruit geeft toegang tot de milieuzone.

Het systeem werkt als volgt:

 

Steden bakenen gebieden af die regelmatig met slechte luchtkwaliteit te kampen hebben zoals stadscentra, verkeersknooppunten en sommige drukke verkeerswegen. Het gebied wordt afgebakend met een verbodsbord (zie afbeelding hiernaast) met daarop de aanduiding ‘Umweltzone’. Het is dan niet toegestaan om met een voertuig het bewuste gebied in te rijden, tenzij de uitstoot van fijn stof voor het voertuig aan bepaalde normen voldoet.

Voertuigen die het gebied willen inrijden moeten voorzien zijn van een milieusticker die overeenkomt met de classificatie aangegeven voor de Umweltzone. Voor de Umweltplakette zijn vier emissie klassen gedefinieerd. Klasse 1 komt overeen met de hoogste uitstoot van fijn stof en komt niet in aanmerking voor een Umweltplakette (dus deze wagens kunnen het gebied nooit binnen). Naarmate voertuigen minder fijn stof uitstoten, komen deze voor een “hogere” klasse in aanmerking. Klasse 4 (de groene Umweltplakette) zijn voertuigen die gegeven de huidige indeling het minste fijn stof uitstoten.

Voor de steden die op 1 januari de Umweltzone invoeren volstaat vooralsnog de Rode Umweltplakette – Emissieklasse 2. Van een aantal steden is bekend dat zij de lat gaan verhogen naar de Gele Umweltplakette en/of de Groene Umweltplakette. Zo heeft bijvoorbeeld de stad Hannover kenbaar gemaakt dat een Rode Umweltplakette ingaat per 1 januari 2008, de Gele Umweltplakette gaat in per 1 januari 2009 en de Groene Umweltplakette per 1 januari 2010. De regeling geldt niet voor snorfietsen, bromfietsen, motoren, scooters en driewielige voertuigen, landbouw tractoren,hulpdiensten, werkverkeer,…

Voor een actueel overzicht van de invoering in Duitsland, alsmede detailinformatie over de omvang van de Umweltzones in deze steden verwijzen wij u naar: http://www.env-it.de/luftdaten/download/public/html/Umweltzonen/index.htm

Veel algemene informatie over de Umweltplakette vind je op http://www.umwelt-plakette.de/

Ook Gent heeft te kampen met heel hoge fijn stof waarden. Het meetpunt van fijn stof in Gent staat op de zesde laatste plaats (van in totaal 53 meetpunten) qua fijn stof waarden. De fijn stof drempel die per jaar maar 35 keer overschreden mag worden is momenteel al 57 keer overschreden.

De stad Gent erkent het probleem en is momenteel bezig met het opmaken van een fijn stof plan (wat reeds lang door GMF was gevraagd). Om fijn stof effectief aan te pakken willen we de stad dan ook graag adviseren om milieuzones in de stad af te bakenen en enkel de wagens met de minste uitstoot in de binnenstad toe te laten.   

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X