• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Groen en grijs in Drongen

19 december 2021 at 7:12pm

Drongen heeft terecht een groen imago maar er hangen grijze wolken boven dit fraaie landschap. Zwaar vrachtverkeer over de Deinsesteenweg weegt op de leefbaarheid in de verschillende woonkernen en de ontwikkeling van bedrijventerreinen baart de omwonenden én GMF zorgen.

Wanneer je te voet of per kajak het traject van de Leie van Drongenplein naar Baarle volgt ontdek je een prachtig groen landschap dat men niet meteen verwacht binnen de grenzen van een centrumstad als Gent maar wie als fietser de Deinsesteenweg of N466 tussen Drongen centrum en Baarle afbolt ziet het grijs van deze viervaksbaan en het beton van bedrijventerreinen. 

Drongenaren verzetten zich tegen een hoofdvrachtroute in woonkernen
De omwonenden en lokale weggebruikers ervaren dat de N466 hier zwaar belast wordt met veel doorgaand vrachtverkeer dat niet compatibel is met het drukke lokale verkeer in de onmiddellijke omgeving van woonwijken, scholen en winkels. Het Agentschap Wegen en Verkeer ontkent echter dat de verkeersdruk hier toeneemt (De Standaard 27/07/2021). Daarom heeft de actiegroep Leefbaar Drongen samen met GMF een vrachtverkeertelling op touw gezet:  “meten is weten” (zie hieronder). De telling bevestigt dat zwaar vervoer de N466 als een transitroute tussen R4 en E40 gebruikt. Eens de Oosterweelverbinding opengaat zal dit probleem alleen maar groter worden. 

Bepaalde passages in het mobiliteitsplan van Stad Gent doen vrezen dat de N466 als hoofdvrachtroute zou worden “gepromoot”. De Drongenaren zien de bui al hangen en er is een breed gedragen actie op gang gekomen om de Deinsesteenweg in te schalen als een secundaire weg. Volgens Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw is het stadsbestuur deze eis wel genegen (HLN 23/06/2021) maar waakzaamheid blijft geboden zolang de Deinsesteenweg niet definitief als secundaire weg is ingedeeld en de weginrichting is aangepast.

20210706 084241

Een verkeerswisselaar aan de voordeur, een Seveso-bedrijf aan de achterdeur
Er is nog meer dat Drongenaren en GMF zorgen baart.
Het op- en afrittencomplex “Drongen” van de E40 vlakbij de dorpskern van Baarle zal vernieuwd worden. GMF wil dat van alle mogelijke alternatieven de implicaties voor de leefbaarheid in verschillende woonkernen afgewogen worden. Er moet rekening gehouden worden met alle bezwaren en tegenvoorstellen van omwonenden. Het nieuwe complex mag niet overgedimensioneerd zijn en nog meer doorgaand vervoer aanzuigen. Een volwaardige fietsroute  die Baarle met de Gentse binnenstad verbindt moet uitgewerkt worden. 

In Drongen Centrum zijn er plannen om het bedrijventerrein nabij de Drongenbrug over de Ringvaart te ontwikkelen en in Baarle is een uitbreiding gepland van de industriezone “Drongen I”. Die laatste uitbreiding komt er ter wille van enkele bedrijven waaronder Nuscience, een producent van voederadditieven voor de veeteelt. Omwonenden hebben recent bezwaar aangetekend tegen het vergunnen van een nog grotere opslagcapaciteit van gevaarlijke chemicaliën door Nuscience, dat een “hogedrempel-Seveso-bedrijf” zou worden binnen enkele honderden meters van woonhuizen en scholen.

In woonwijken moet leefbaarheid voorgaan op wegtransport en industrie
GMF verwacht zowel van Stad Gent als van de Vlaamse overheid een verkeers- en milieubeleid dat rekening houdt met de draagkracht en de leefbaarheid van alle woonwijken in Gent. Een coherent plan voor de beheersing – en niet de ‘facilitering’ – van het vrachtvervoer over de weg moet in de eerste plaats de veiligheid en het comfort van de actieve weggebruiker garanderen. Op bedrijventerreinen die dicht bij woonkernen gelegen zijn mogen enkel economische activiteiten worden vergund die geen risico voor de omwonenden vormen. Drongen mag op dat gebied geen “grijze zone” zijn. 

“Citizen Science”: telling van vrachtwagens in Drongen
Op dinsdag 6 juli 2021 van 7u45 tot 8u45 hebben 40 vrijwilligers van Leefbaar Drongen en GMF vrachtwagens geteld op de Deinsesteenweg en de wegen die erop aansluiten. 

Resultaten: 

  • In een uur tijd reden er 500 vrachtvoertuigen over de N466 in Drongen. Minstens een kwart daarvan zijn zware vrachtwagens. 

  • Licht vrachtverkeer is voor 98% binnenlands, 25% van het zwaar vrachtverkeer is internationaal. 

  • 55% van alle vrachtverkeer dat Drongen over de N466 doorkruist is er enkel op doortocht. Van zwaar vervoer is dat minstens 80%, van internationaal vrachtvervoer minstens 90%. 

  • Een aanzienlijke stroom zware vrachtwagens komt van de R4 uit de richting van Zelzate (Vlissingen, Antwerpen, Rotterdam) en rijdt de E40 op naar Jabbeke (Oostende, Calais, Duinkerken), en omgekeerd.

 

Meer info vind je op www.gentsmilieufront.be/actueel/mobiliteit/item/1063-geen-kennedybaan-door-de-kern-van-drongen  en www.leefbaardrongen.be

Dit artikel werd geschreven door Rik Verschueren en Marie Paule Lenoir voor Frontaal (editie herfst 2021), het magazine van Gents MilieuFront. Wil je ook 4x per jaar inspirerende en kritische Frontaal-artikels lezen op papier of digitaal? Word nu lid van GMF en geniet van Frontaal en tal van andere fijne voordelen!

Foto : MP Lenoir

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X