• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

aantal fietserspendelaars status quo – GMF vraagt fietsnetwerk

21 mei 2015 at 7:38am

Exact één jaar na de eerste simultaantelling fietspendelaars, telde GMF vanochtend tussen 7 en 9 uur opnieuw alle fietsers die de stadsring binnen reden. Vandaag werden 9174 fietsers geteld, dat zijn er 1,1% meer dan in 2014. We kunnen dus spreken van een status-quo. GMF vraagt de snelle uitrol van een bewegwijzerd fietsnetwerk parallel aan de steenwegen.

Praktisch: we telden op 36 verschillende kruispunten. In totaal zijn er 47 kruispunten, maar we deden alle belangrijkste zodat we zeker zijn dat we meer dan 95 % van het werkelijk aantal fietsers geteld hebben. We waren met 39 vrijwilligers, bijeen gebracht via verschillende netwerken zoals GMF, de Fietsersbond en Lab van Troje. We telden in dezelfde week en in vergelijkbare weersomstandigheden als vorig jaar.  

Conclusies: Met deze telling wil GMF duidelijk cijfermateriaal opbouwen dat de evolutie en de relatieve spreiding van de fietspendelaars naar Gent documenteert. Enkele conclusies:

  • Na een jaar stellen we (jammer genoeg) vast dat het totaal aantal fietsers niet of nauwelijks gegroeid is. De lijst met de volledige telgegevens vind je hier.

  • Wel is er een zeer duidelijke toename van het aantal bakfietsen, wat aantoont dat veel jonge ouders hierin een aantrekkelijk en praktisch vervoermiddel vinden om hun kroost naar de school te brengen.

  • We zien dat de 56% van alle fietsers via slechts 7 kruispunten Gent binnenrijdt, te weten, in afnemende volgorde: Dampoortrotonde, Groendreef, Keizerparkbrug, Forelstraat, Heuvelpoort en Bijlokekaai, Sint-Lievenspoort (zie tabel). Daar zitten enkele veilige routes tussen (groen), maar ook enkele gevaarlijke autoroutes waar geregeld ongevallen gebeuren (rood). In het mobiliteitsplan – dat in 2016 wordt ingevoerd – wordt de Bijlokekaai ook een hoofdinvalsas voor het centrum en dreigt de fietser daar meer in de verdrukking te komen. Het is onze stellige indruk dat veel autoluwe routes vandaag onvoldoende bekend zijn, ook bij regelmatige fietsers, omdat bewegwijzering ontbreekt.

Tabel: de belangrijkste inrijpunten

Dampoort

1222

Groendreef (incl fietsonderdoorgang)

1131

Fietsbrug Keizerpark

872

Forelstraat onderdoorgang spoorweg

640

Heuvelpoort

513

Bijlokekaai (incl fietsonderdoorgang)

414

Wat willen we?

Op korte termijn: GMF wil dat het stadsbestuur op korte termijn een veilig en comfortabel fietsnetwerk bewegwijzert naar alle deelgemeenten en buurgemeenten, dat niet langs de grote steenwegen loopt maar wel parallel eraan, door rustige straten. Zo willen we toekomstige (jonge en oude) fietsers over de streep trekken die vandaag nog niet durven, mogen of willen fietsen naar Gent, en nu dus aangewezen zijn op gemotoriseerd vervoer. Zo een netwerk kan op korte termijn gerealiseerd worden, omdat het gebruik kan maken van bestaande wegen en infrastructuur. Alleen de wegwijzers zijn nodig om te starten. Dat idee staat ook met zoveel woorden in het bestuursakkoord. Lab van Troje legde in 2014 een concreet voorstel van een volledig netwerk met autoluwe fietsassen op tafel.

Vandaag doet zich een mooie kans voor om meer fietsers naar de alternatieve assen te lokken. De Keizersbrug is momenteel afgesloten door werken, maar parallel aan de Brusselsesteenweg ligt via de Oude Brusselseweg een mooie autoluwe fietsroute te wachten op fietsers. Momenteel is die parallelroute naar het Keizerpark tijdelijk bewegwijzerd met oranje borden (zie foto onder bericht) richting Gent en richting Melle. We vragen om die oranje borden nu of na de werken te vervangen door definitieve blauwe borden met richtingaanwijzer en afstand. Een gelijkaardige kans doet zich voor aan de Wondelgembrug (met alternatief: route naar Gaardeniersbrug).

Op lange termijn: GMF wil dat het stadsbestuur en de andere wegbeheerders werk maken van een veiligere stad voor fietsen door middel van verkeersingrepen/infrastructuurwerken. Een eerste set goedkope maatregelen (namelijk het knippen van straten binnen de R40) is opgenomen in het mobiliteitsplan. GMF wil dat deze onverkort worden uitgevoerd. Maar er is meer nodig. Ook buiten de R40 moet de fietser zijn weg veilig kunnen verder zetten. En er zullen ook grote infrastructuurwerken moeten komen om bv de Dampoort en de Heuvelpoort veilig te maken zodat ook kinderen en ouderen op hun gemak hun weg van en naar de stad vinden. We willen ook graag nog wijzen op het gevaar die schuilt in een vlottere doorstroming op de R40. Dit principe is ook opgenomen in het mobiliteitsplan en zou kunnen inhouden dat bestaande oversteekplaatsen voor fietsen geliquideerd/bemoeilijkt worden. Deze operatie zou een negatieve invloed betekenen.

Wat is de wetenschappelijke waarde van deze cijfers? Deze telling is niet meer en niet minder dan een momentopname, en dus niet zomaar statistisch ‘valabel’. Belangrijke factoren zoals weersgesteldheid, dag van de week, de blokperiode,… hebben een belangrijke invloed op het totaal aantal fietsers. Toch kunnen we die factoren (groten)deels neutraliseren, door de komende jaren telkens omstreeks dezelfde periode te tellen op een zelfde dag in de week. De factor ‘weer’ kan dankzij de permanente telpunten van de stad (enigszins) verrekend worden. Dit jaar hadden we alvast een heel vergelijkbare situatie als vorig jaar.

Alle cijfers vind je nog eens hier.

 

{gallery}galerij/simultaantelling_fietsen{/gallery}

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X