• Wij zijn GMF

    Lieven, vrijwilliger beleid

    Gent mee veranderen door te denken én te doen!

Meer dan 100 auto’s per uur in Gents voetgangersgebied hollen autovrije zone uit

15 september 2015 at 6:59am

Per uur doorkruisen op piekuren meer dan 100 auto’s en bestelwagens het Gentse voetgangersgebied, dat blijkt uit een telling door Gents Milieufront (GMF) op 12 september. GMF vraagt doortastende maatregelen van de stad Gent om voertuigen die er niet moeten/mogen zijn te weren.

Op zaterdag 12 september (1) telden vrijwilligers tussen 11 en 18 uur alle inkomende auto’s in de Gentse voetgangerszone. En dit op drie verschillende plaatsen waar auto’s de voetgangerszone in kunnen rijden (zie kaart). Uit onze teling blijkt dat per uur tientallen auto’s per uur het voetgangersgebied illegaal inrijden. Hier vind je de gegevens van onze telling.

Het meeste aantal auto’s komt via de Sint-Niklaasstraat in de voetgangerszone terecht. De Sint-Michielshelling staat op de tweede plaats als inrit voor autoverkeer. Dan zijn er nog de auto’s die via het Gravensteen richting Groentenmarkt komen. Een belangrijke inrijpoort vanuit de Belfortstraat richting Stadshal is omwille van werken afgesloten. Die wagens die normaal via de Belfortstraat naar de parking Vrijdagsmarkt rijden worden nu via Zandberg omgeleid. Daardoor geraken verschillende auto’s via de Hoogpoort tot bij het stadhuis en moeten daar omkeren. Tenzij ze natuurlijk toch via de Botermarkt de voetgangerszone binnenrijden.

Nee, het zijn geen ‘verdwaalde’ toeristen

Als we kijken naar het type voertuigen zien we dat er naast taxi’s (die in het voetgangersgebied mogen rijden) vooral gewone personenwagens het voetgangersgebied binnenkomen. Kleine bestelwagens komen vooral nog in de vroegere uren (tussen 11 en 13 uur). Bedrijven die moeten leveren kunnen voor het voetgangersgebied een vergunning krijgen, maar welk deel van de bestelwagens over een vergunning beschikte konden wij niet vaststellen.

Slechts een klein deeltje van de personenwagens komt uit het buitenland. Het overgrote deel van de personenwagens zijn Belgen. Het is dus waarschijnlijk onjuist om te stellen dat de personenwagens die in het voetgangersgebied komen overwegend ‘verdwaalde toeristen’ zijn.

Gentse trots inzake groot voetgangersgebied is deels onterecht

Gent is terecht fier op zijn historisch centrum en pakt graag uit met zijn grote voetgangersgebied. Het autovrije karakter van de centrumstraten wordt echter serieus uitgehold door mensen die bewust of onbewust het voetgangersgebied doorkruisen. Het epicentrum van de autobewegingen bevindt zich rond de Korenmarkt. Daar komen niet alleen de wagens samen, de Korenmarkt is ook een knooppunt van openbaar vervoer en een moeilijk ‘leesbare’ transitzone voor voetgangers tussen de shoppingstraten Langemunt en de Veldstraat. Hoog tijd dus om al dat overbodige verkeer uit deze zone weg te halen!

Als het stadsbestuur afgelopen zaterdag voor elke personenwagen (dus niet de bestelwagens – waarvan sommigen ook zonder vergunning rijden) die tussen 11 en 18 uur het voetgangersgebied inreed een boete van 60 euro zou innen, dan zou de Gentse stadskas op amper een dag tijd voor meer dan 23.000 euro gerinkeld hebben.

Gent investeerde al een tijd geleden in slimme camera’s maar die blijken niet of onvoldoende te werken. Ook controles door de politie lijken alvast onvoldoende. Voor zover ze bestaan op regelmatige basis hebben ze duidelijk geen ontradend effect.

Voorstellen voor een betere handhaving van de autovrije zone

Om het probleem van voertuigen in het voetgangersgebied aan te pakken vragen we van de stad Gent dringend volgende maatregelen voor de hele voetgangerszone.

  • Effectieve en efficiënte handhaving: via camera’s of politieagenten, dat maakt zoveel niet uit, het huidige systeem werkt niet. Zolang de camera’s niet naar behoren werken moet de politie consequent optreden tegen auto’s in het voetgangersgebied. Een aantal politiemanuren voorzien om auto’s uit het voetgangersgebied te weren moet toch wel te betalen zijn met 23.000 euro per dag?
  • Betere signalisatie: het is voor sommige mensen toch nog niet duidelijk dat ze het voetgangersgebied inrijden. Een duidelijke signalisatie met reliëfverf die een geluidseffect veroorzaakt, gewone wegmarkeringen of een drempel kunnen dat beter verduidelijken. Veel mensen kennen ook het bord van de voetgangerszone niet. Een verbodsbord met daaronder ‘uitgezonderd voor taxi’s en vergunninghouders’ lijkt ons effectiever. Het is volgens ons ook niet duidelijk om makkelijk de Park+Ride zones rond de stad te vinden. Er is geen duidelijke signalisatie op de snelweg, zoals die er bijvoorbeeld nabij Antwerpen – Park+Ride linkeroever wel is.
  • Evaluatie van het aantal vergunninghouders voor het voetgangersgebied: blijkbaar bestaan er meer dan 10.000 vergunningen voor het voetgangersgebied. Met de komende uitbreiding van het voetgangersgebied zoals voorzien in het nieuwe mobiliteitsplan is het goed om die vergunningen te screenen en te kijken of die nog altijd nodig/relevant zijn. Vergunningen moeten volgens GMF ook beperkt moeten worden in de tijd.

Volgende maatregelen moeten op een specifieke plaats snel ingevoerd worden:

  • Op heel korte termijn moet er op het kruispunt Zandberg – Hoogpoort signalisatie komen die aangeeft aan zoekende chauffeurs dat het geen zin heeft rechtsaf te slaan richting Botermarkt.
  • Verplicht chauffeurs om aan het kruispunt Korte meer – Volderstraat rechts af te slaan iin plaats enkel verbieden links af te slaan waar er sowieso paaltjes staan.
  • Verplicht chauffeurs komende van de Geldmunt en de Rekelingestraat via een gebodsbord linksaf te slaan in de Kraanlei.

 

(1) Op 12 september ging het stadsfestival Odegand door in de binnenstad. Eerdere proeftellingen leren ons dat Odegand geen afwijkende cijfers veroorzaakt in de telresultaten van dit artikel.

Fotogalerij

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X