• Wij zijn GMF

    Amélie, bestuurslid (HR) en all-round vrijwilliger

    GMF empowert iedereen die van Gent een gezondere stad wil maken.

Gents Mobiliteitsplan is een zegen voor de middenstand (en de rest van Gent)

1 oktober 2015 at 9:29am

Een juwelierster gevestigd op de Korte Meer is een petitie gestart tegen het nieuwe Mobiliteitsplan. Ze zou al meer dan 1400 handtekeningen hebben verzameld, aldus een artikel in Het Laatste Nieuws (01/10/2015). Een dergelijke actie stond in de sterren geschreven, want er bestaat heel wat ongerustheid over het Mobiliteitsplan. Hopelijk schiet het stadsbestuur nu niet in een soort nerveuze kramp, zeker nu er ook wat wrevel ontstaat binnen de meerderheid.

Ja, het Mobiliteitsplan is niet perfect. Ja, de handelaars hebben recht op duidelijkheid. Maar sommige ongeruste handelaars vechten tegen een onbestaande vijand. Het Mobiliteitsplan zorgt op termijn net voor meer inkomsten en potentiële klanten! Uit onderzoek is gebleken dat fietsers en voetgangers meer consumeren en meer tijd doorbrengen in winkels en restaurants dan automobilisten. Autovrije straten zijn dus een zegen voor de Gentse middenstand.

Tegenstanders vaak verblind door emotionele argumenten

Helaas is het voor een aantal mensen niet mogelijk om een rationeel debat te voeren over het nieuwe Mobiliteitsplan. Het is zowel fascinerend als angstaanjagend om te zien hoezeer de tegenstanders verknocht zijn aan hun auto en het bijhorende gevoel van vrijheid. Dat die ‘vrijheid’ vooral vertaald wordt naar stilstaan in de file en luchtvervuiling lijkt hen niet te deren. Ook willen ze met hun auto overal kunnen komen en parkeren, want zo luidt het argument dan steevast: wij betalen toch (verkeers)belastingen? Gemakshalve zien de anti-mobiliteitsplanners dan over het hoofd dat we allemààl belastingen betalen. Mensen die niet met de auto rijden of de mensen die ziek worden van al die luchtvervuiling helpen ook mee om de schatkist te vullen.

De betrokken juwelier die vandaag aan het woord is in de krant bewijst opnieuw dat veel tegenstanders vooral emotioneel reageren: “… ’s Nachts door een straat zonder auto’s stappen, er is niets zo akelig. Gent mag geen spookstad worden.” Alsof veiligheid enkel gegarandeerd is in een straat met af en aan rijdende auto’s.

Politieke oppositie profiteert van gebrek aan communicatie door stadsbestuur

Volgens GMF mag het stadsbestuur wel wat meer moeite doen om het Mobiliteitsplan te ‘verkopen’ aan de Gentenaars. Nu worden er op regelmatige basis nieuwe maatregelen en onderdelen bekend gemaakt, maar ontbreekt het aan de nodige officiële duiding. En van dat vacuüm wordt nu volop geprofiteerd door de politieke oppositie om nog meer angst en verwarring te zaaien. De open brief van burgemeester Termont was welkom, maar zal niet voldoende zijn om de tegenstand te verzwakken.

Ook al is veel angst ongegrond, wie lichtjes revolutionair beleid maakt moet natuurlijk ook duidelijk maken waarom er geen reden tot ongerustheid is. Er zijn volop voorbeelden te vinden van andere steden waar minder auto geleid heeft tot een verhoging van de leefkwaliteit en versterking van de winkelstraten. We hoeven daarvoor zelfs niet eens naar het buitenland te kijken: wie wil er nog in het Gent wonen van voor het eerste mobiliteitsplan?

Stedelingen van nu willen meer adem- en bewegingsruimte

Ironisch genoeg geven ook de grootste tegenstanders toe dat het eerste mobiliteitsplan een verbetering was voor Gent. Maar nu willen ze zelf dat alles blijft zoals zij het kennen. Dat is een heel menselijke, maar tegelijk ook een verlammende reflex. De maatschappelijke evoluties zijn wat ze zijn: de nieuwste generaties stedelingen willen minder auto en meer adem- en bewegingsruimte. Een stadsbestuur dat daar geen rekening mee houdt, organiseert in feite haar eigen ondergang.

Onze boodschap voor het stadsbestuur is dan ook simpel: jullie hebben het gelijk aan jullie kant, zorg er nu ook voor om gelijk te krijgen. Laat het niet over aan het veelkoppige monster van de onderbuik der samenleving en sociale media. Ga naar de betrokken wijken en maak duidelijk waarom het nieuwe Mobiliteitsplan een goede zaak is voor iedereen. De inwoners van morgen en overmorgen zeggen: komaan Gent!

#komaanGent

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X